Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 871 - 900 kokonaismäärästä 1485
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Montelukast Sandoz 4 mg rakeet SPC 2021-01-19

PL

Resepti

Montelukast Stada 4 mg, 5 mg purutabletit, 10 mg kalvopäällysteiset tabletit SPC 2010-10-25

PL

Resepti

Montelukast Symphar 4 mg, 5 mg purutabletti, 10 mg tabletti SPC 2010-02-23 .doc

PL

Resepti

Moxifloxacin Krka 400 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-11-30

PL

Resepti

Moxifloxacin Orion 400 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-01-21

PL

Resepti

Moxifloxacin SanoSwiss 400 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-12-02

PL

Resepti

Moxifloxacin Stada 400 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-12-01

PL

Resepti

Moxonidin ratiopharm 0.2 mg, 0.4 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-07-13 Uusi

PL

Resepti

Moxonidin Stada 0,2 mg, 0,4 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-07-21

PL

Resepti

Myastad 180 mg, 360 mg enterotabletti SPC 2022-07-18 Uusi

PL

Resepti

Mycophenolate Mofetil Accord 250 mg kapseli, kova SPC 2022-08-12 Uusi

PL

Resepti

Mycophenolate Mofetil Accord 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-06-16 Uusi

PL

Resepti

Mycophenolate mofetil Orion 500 mg tabletti SPC 2015-04-10

PL

Resepti

Mycophenolate mofetil Sandoz 500 mg kalvopäällysteinen tabletti valmisteyhteenveto 2021-06-11

PL

Resepti

Myfortic 180 360 mg enterotabletti SPC 2021-11-15

PL

Resepti

Naldix 50 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-02-04

PL

Resepti

Nalgesin 220 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-02-14

PL

Resepti

Naltrexon Accord 50 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-04-25

PL

Resepti

Naltrexon Vitaflo 50 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-03-18

PL

Resepti

Naltrexone POA Pharma 50 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-02-04

PL

Resepti

Naprometin 500 mg tabletti SPC 2022-04-07

PL

Resepti

Napromex 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-10-16

PL

Resepti

Naproxen Krka 550 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-04-08 Uusi

PL

Resepti

Naproxen Mylan 500 mg tabletti SPC 2020-10-16

PL

Resepti

Naproxen Orion 250 mg, 500 mg tabletti SPC 2021-11-04

PL

Resepti

Naramig 2.5 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-11-29.doc

PL

Resepti

Naratriptan Orifarm 2.5 mg tabletti SPC 2021-12-02

PL

Resepti

Natrilix 2.5 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-12-21

PL

Resepti

Natrilix Retard 1.5 mg depottabletti SPC 2021-11-24

PL

Resepti

Nebivolol Orion 5 mg tabletti SPC 2020-09-09

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  |  Seuraavat 30   >