Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 1291 - 1320 kokonaismäärästä 1485
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Tanonalla 5 mg-2.5 mg, 10 mg-5 mg, 20 mg-10 mg 30 mg-15 mg, 40 mg-20 mg depottabletti SPC 2021-02-26

PL

Resepti

Targiniq 15 mg-7.5 mg, 30 mg-15 mg depottabletti SPC 2021-08-05

PL

Resepti

Targiniq 5 mg-25 mg, 10 mg-5 mg, 20 mg-10 mg, 40 mg-20 mg depottabletti SPC 2021-08-05

PL

Resepti

Targiniq 5 mg-25 mg, 10 mg-5 mg, 20 mg-10 mg, 40 mg-20 mg SPC 2021-08-05

PL

Resepti

Tasminetta 0.02 mg-3 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-06-18

PL

Resepti

Tasminetta 0.03 mg-3 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-06-18

PL

Resepti

Tegretol 100 mg, 200 mg tabletti, 20 mg-ml oraalisuspensio, Tegretol Retard 200 mg, 400 mg depottabletti SPC 2022-03-08

PL

Resepti

Tegretol 100 mg, 200 mg tabletti, 20 mg-ml oraalisuspensio, Tegretol Retard 200 mg, 400 mg depottabletti SPC 2022-03-08

PL

Resepti

Tegretol 100 mg, 200 mg tabletti, 20 mg-ml oraalisuspensio, Tegretol Retard 200 mg, 400 mg depottabletti SPC 2022-03-08

PL

Resepti/itsehoito

Telfast 120 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-10-19

PL

Resepti

Telfast 30 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-10-19

PL

Resepti

Telmark 20 mg, 40 mg, 80 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-02-03

PL

Resepti

Telmisartan Orion 40 mg, 80 mg tabletti SPC 2020-09-18

PL

Resepti

Telmisartan Ratiopharm 40 mg, 80 mg tabletti SPC 2021-06-17

PL

Resepti

Telmisartan Sandoz 40 mg tabletti SPC 2021-08-06

PL

Resepti

Telmisartan Stada 20 mg, 40 mg, 80 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-09-07

PL

Resepti

Telmisartan-Hydrochlorothiazide Accord 40 mg - 12,5 mg, 80 mg - 12,5 mg, 80 mg - 25 mg tabletti SPC 2022-03-23

PL

Resepti

Telmisartan-Hydrochlorothiazide Orion 40 mg-12.5 mg tabletti SPC 2021-12-02

PL

Resepti

Telmisartan-Hydrochlorothiazide Orion 80 mg-12.5 mg tabletti SPC 2021-12-02

PL

Resepti

Telmisartan-Hydrochlorothiazide Orion 80 mg-25 mg tabletti SPC 2021-12-02

PL

Resepti

Temesta 1 mg tabletti SPC 2020-09-24

PL

Resepti

Temgesic 0.2 mg, 0.4 mg resoribletti SPC 2021-05-31

PL

Resepti

Tenofovir disoproxil Accord 245 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-01-19

PL

Resepti

Tenofovir disoproxil Accordpharma 245 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-01-19

PL

Resepti

Tenofovir disoproxil Hexal 245 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-05-10

PL

Resepti

Tenofovir disoproxil Sandoz 245 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-05-10

PL

Resepti

Tenofovir disoproxil STADA 245 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-06-18

PL

Resepti

Tenoprin 25 mg, 50 mg, 100 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-10-05

PL

Resepti

Terbinafin Hexal 250 mg tabletti SPC 2021-08-10

PL

Resepti

Terbinafin ratiopharm 250 mg tabletti SPC 2021-02-03

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  |  Seuraavat 30   >