Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 571 - 600 kokonaismäärästä 1485
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Hydrocortison 10mg tabletti SPC 2021-04-08

PL

Resepti

Hydrocortisone Activase 10 mg tabletti SPC 2019-08-23

PL

Resepti

Hydrocortisone Activase 20 mg tabletti SPC 2019-08-23

PL

Resepti

Hydrocortisone Orion 10 mg tabletti SPC 2021-06-17

PL

Resepti

Hydroxyurea Medac 500 mg kapseli, kova SPC 2022-02-07

PL

Resepti

Hydroxyzine Orifarm 25 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-05-16

PL

Resepti

Hypoloc 5 mg tabletti SPC 2021-12-02

PL

Resepti

Hypoloc Comp 5 mg-12.5 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-04-25

PL

Resepti

Hypotron 10 mg tabletti SPC 2021-12-10

PL

Resepti

Hypotron 2.5 mg tabletti SPC 2021-12-15

PL

Resepti

Hypotron 5 mg tabletti SPC 2021-12-15

PL

Itsehoito

Ibumax 200 mg, 400 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-12-09 OTC

PL

Resepti

Ibumax 200 mg, 400 mg, 600 mg, 800 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-12-09

PL

Resepti

Ibumetin 600 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-09-01

PL

Itsehoito

Ibusal 200 mg, 400 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-12-18 OTC

PL

Resepti

Ibusal 400 mg, 600 mg, 800 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-12-18

PL

Itsehoito

Ibutabs 400 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-12-18

PL

Resepti/itsehoito

Ibuver 400 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-12-28

PL

Resepti/itsehoito

Ibuxin rapid 400 mg tabletti kalvopäällysteinen SPC 2021-02-02

PL

Resepti

Imatinib Fresenius Kabi 100 mg, 400 mg tabletti,kalvopäällysteinen SPC 2022-01-03

PL

Resepti

Imatinib Krka d.d. 100 mg, 400 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-03-01 Uusi

PL

Resepti

Imatinib Mylan 100 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-05-23 Uusi

PL

Resepti

Imatinib Mylan 400 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-05-23 Uusi

PL

Resepti

Imatinib Orion 100 mg, 400 mg kapseli, kova SPC 2022-05-20 Uusi

PL

Resepti

Imatinib ratiopharm 100 mg, 400 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-04-12

PL

Resepti

Imatinib Sandoz 100 mg, 400 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-05-19 Uusi

PL

Resepti

Imatinib STADA 600 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-05-30

PL

Resepti

Imdur 60 mg depottabletti SPC 2017-06-19

PL

Resepti

Imigran Radis 50 mg, 100 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-10-25 Uusi

PL

Resepti/itsehoito

Imocur 2 mg kapseli, kova SPC 2022-07-12

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  |  Seuraavat 30   >