Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.

Haku lääkevalmisteen alkukirjaimella: v


Valmisteyhteenvedot 1 - 30 kokonaismäärästä 213
  1  2  3  4  5  6  7  8  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

V-Pen 50 mg-ml rakeet oraaliliuosta varten SPC 2023-12-20

PL

Resepti

V-Pen mega, V-Pen 1500 tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2023-11-01

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Vaborem (ent. Vabomere) - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Vabysmo - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Vafseo - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Vagidonna 10 mikrog emätinpuikko, tabletti SPC 2022-02-21

PL

Resepti

Vagifem 10 mikrog emätinpuikko, tabletti SPC 2024-05-27

PL

Resepti/itsehoito

Vaginelle 0,5 mg-g emätinemulsiovoide SPC 2024-02-26

PL

Resepti

Vagiprev ,120 mg-0,015 mg per 24 tuntia, depotlääkevalmiste, emättimeen SPC 2022-10-28

PL

Resepti

Vagirux 0,01 mg emätinpuikko,tabletti SPC 2022-04-15

PL

Resepti/itsehoito

Valaciclovir ratiopharm 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-11-22

PL

Resepti

Valarox 10 mg_80 mg, 20 mg_80 mg, 10 mg_160 mg, 20 mg_160 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2017-01-27

PL

Resepti/itsehoito

Valavir 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-11-18

PL

Resepti

Valcyte 50 mg-ml jauhe oraaliliuosta varten SPC 2021-12-17

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Valdoxan - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Itsehoito

Valeriamed yö-natt tabletti, päällystetty SPC 2016-09-19

PL

Resepti

Valganciclovir Accord 450 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-01-19

PL

Resepti

Valganciclovir Orion 450 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-01-28

PL

Resepti

Valganciclovir Sandoz 450 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-11-26

PL

Resepti/itsehoito

Valorin 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2023-01-11

PL

Resepti

Valproat Life Medical 100 mg-ml injektio-infuusioneste, liuos SPC 2022-10-28

PL

Resepti

Valproat Sandoz 300 mg, 500 mg depottabletti SPC 2024-06-07

PL

Resepti

Valsarstad 40 mg, 80 mg, 160 mg, 320 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-10-21

PL

Resepti

Valsartan Actavis 40 mg, 80 mg, 160 mg, 320 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2023-05-11

PL

Resepti

Valsartan Actavis 40 mg, 80 mg, 160 mg, 320 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2023-05-11

PL

Resepti

Valsartan Krka 320 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-09-30

PL

Resepti

Valsartan Krka 40 mg, 80 mg, 160 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-01-31

PL

Resepti

Valsartan Sandoz 80 mg, 160 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-05-20

PL

Resepti

Valsartan-Hydrochlorothiazide Krka 80 mg-12.5 mg, 160 mg-12.5 mg, 160 mg-25 mg, 320 mg-12.5 mg, 320 mg-25 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2023-11-28

PL

Resepti

Valsartan-Hydrochlorothiazide Krka 80 mg-12.5 mg, 160 mg-12.5 mg, 160 mg-25 mg, 320 mg-12.5 mg, 320 mg-25 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2023-11-28

  1  2  3  4  5  6  7  8  |  Seuraavat 30   >