Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 901 - 930 kokonaismäärästä 1484
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Neulactil 10 mg tabletti SPC 2012-03-14

PL

Itsehoito

Neurobion forte tabletti, päällystetty SPC 2022-01-22

PL

Itsehoito

NeuroMax forte tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-01-04

PL

Resepti

Neurontin 600 mg, 800 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-07-05

PL

Resepti

Neurotol slow 100 mg, 200 mg, 300 mg tabletti SPC 2022-01-31

PL

Resepti

Nevirapine Accord 400 mg depottabletti SPC 2022-04-21 Uusi

PL

Resepti

Nexium 10 mg enterorakeet oraalisuspensiota varten, annospussi SPC 2022-06-02

PL

Resepti

Nexium 20 mg, 40 mg enterotabletti SPC 2022-06-02

PL

Resepti

Nexplanon 68 mg implantaatti, ihon alle SPC 2022-03-09

PL

Itsehoito

Nicorette Fruit, Nicorette Icemint 2 mg, 4 mg imeskelytabletti SPC 2021-11-23

PL

Itsehoito

Nicorette Fruit, Nicorette Icemint 2 mg, 4 mg imeskelytabletti SPC 2021-11-23

PL

Itsehoito

Nicorette Microtab 2 mg resoribletti SPC 2021-11-23

PL

Itsehoito

Nicotinell Mint 1 mg imeskelytabletti SPC 2021-12-20

PL

Itsehoito

Nicotinell Mint 2 mg imeskelytabletti SPC 2021-12-20

PL

Resepti

Nifedipin Alternova 30 mg, 60 mg depottabletti SPC 2022-01-04

PL

Resepti

Nimotop 30 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-06-01

PL

Resepti

Nitrazepam Accord 5 mg tabletti SPC 2022-03-30

PL

Resepti

Nitroglycerin Orion 0.5 mg resoribletti SPC 2021-09-20

PL

Resepti

Nitrosid 5 mg, 10 mg, 20 mg tabletti SPC 2020-07-29

PL

Resepti

Nomigrin 85 mg-500 mg tabletti SPC 2022-06-13

PL

Resepti

Nootropil 1200 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-01-28

PL

Resepti

Norflex 100 mg depottabletti SPC 2021-10-06

PL

Resepti

Norgesic 35 mg - 450mg tabletti SPC 2022-04-27

PL

Resepti

Noritren 10 mg, 25 mg, 50 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-05-11

PL

Resepti

Norlevo 1,5 mg tabletti, SPC 2021-09-10

PL

Resepti

Norvasc 5 mg, 10 mg tabletti SPC 2021-09-28

PL

Resepti

Novavita 1 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-01-11

PL

Resepti

Novofem kalvopäällysteinen tabletti SPC 2022-02-07

PL

Resepti

NuvaRing depotlääkevalmiste, emättimeen SPC 2021-10-08

PL

Resepti

Nyvigan voide+emätinpuikko, tabletti SPC 2020-11-09

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  |  Seuraavat 30   >