Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 751 - 780 kokonaismäärästä 1485
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Losartan Orion 12.5 mg, 50 mg, 100 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-07-20

PL

Resepti

Losartan-Hydrochlorothiazide Krka 100 mg-12.5 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-06-23

PL

Resepti

Losartan-Hydrochlorothiazide Krka 100 mg-25 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-04-20

PL

Resepti

Losartan-Hydrochlorothiazide Krka 50 mg-12.5 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-04-20

PL

Resepti

Losartan-Hydrochlorothiazide Orion 50 mg-12.5 mg, 100 mg-25 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-05-03

PL

Resepti

Losartan-Hydrochlorothiazide Sandoz 100 mg-12.5 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-06-21

PL

Resepti

Losatrix 12.5 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-04-22

PL

Resepti

Losatrix 25mg, 50mg, 100mg tabletti SPC 2021-04-21

PL

Resepti

Losatrix Comp 100 mg-12.5 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-06-06

PL

Resepti

Losatrix Comp 50 mg-12.5 mg, 100 mg-25 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-05-11

PL

Itsehoito

Losec 20 mg enterotabletti SPC 2022-02-03

PL

Resepti

Losec MUPS 10 mg, 20 mg enterotabletti SPC 2022-01-10

PL

Resepti

Lovastatin Alternova 40 mg tabletti SPC 2004-10-22

PL

Resepti

Lovastatin Stada 20 mg tabletti SPC 2015-11-30

PL

Resepti

Lovastatin Stada 40 mg tabletti SPC 2015-11-30

PL

Resepti

Lumivela 150 mikrog- 20 mikrog tabletti kalvopäällysteinen SPC 2022-02-10

PL

Resepti

Lumivela 150 mikrog- 30 mikrog tabletti kalvopäällysteinen SPC 2022-02-10

PL

Itsehoito

Lunixen tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-09-10

PL

Resepti

Lutinus 100 mg emätinpuikko, tabletti SPC 2019-05-21

PL

Resepti

Lymecycline Brown & Burk 300 mg kapseli, kova SPC 2021-01-18

PL

Resepti

Lymecycline ratiopharm 300 mg kapseli, kova SPC 2021-03-25

PL

Itsehoito

Lyngonia tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-04-28

PL

Resepti

Lyrinel 5, 10, 15 mg depottabletti SPC 2006-07-03

PL

Resepti

Madopar 100 mg-25 mg depotkapseli SPC 2022-01-04 Uusi

PL

Resepti

Madopar 100 mg-25 mg, 200 mg-50 mg tablettti SPC 2022-01-04 Uusi

PL

Resepti

Madopar Quick 100 mg-25 mg liukeneva tabletti SPC 2022-01-04 Uusi

PL

Resepti

MaitalonCont 0,02 mg- 3 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2017-12-04.doc

PL

Resepti

Malarone 250 mg- 100 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-10-25

PL

Resepti

Marbodin 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-05-14

PL

Resepti

Marbodin 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-05-14

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  |  Seuraavat 30   >