Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 1471 - 1490 kokonaismäärästä 1490
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50   
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Zofran 4 mg, 8 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2023-02-03

PL

Resepti

Zolmistad 2,5 mg tabletti, suussa hajoava SPC 2021-11-12

PL

Resepti

Zolmitriptan Sandoz 2.5 mg tabletti, suussa hajoava SPC 2021-06-29

PL

Resepti

Zolmitriptan stada 2,5 mg, tabletti SPC 2022-30-30.doc

PL

Resepti

Zoloft 50 mg, 100 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2023-03-29

PL

Resepti

Zolpidem Vitabalans 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-01-11

PL

Resepti

Zomig 2.5 mg, 5 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-06-22

PL

Resepti

Zomig Rapimelt 2.5 mg, 5 mg tabletti, suussa hajoava SPC 2022-01-31

PL

Resepti

Zomig Rapimelt 2.5 mg, 5 mg tabletti, suussa hajoava SPC 2022-01-31

PL

Resepti

Zopiclone Orion 3.75 mg, 7.5 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-07-27

PL

Resepti

Zopiklon Mylan 5 mg tabletti SPC 2019-11-19

PL

Resepti

Zopinox 3.75 mg tabletti SPC 99-10-13

PL

Resepti

Zopinox 7.5 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-06-08

PL

Resepti

Zopitin 7.5 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-01-04

PL

Resepti

Zovirax 200 mg, 400 mg, 800 mg tabletti SPC 2021-08-25

PL

Resepti

Zumenon 2 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-03-10

PL

Resepti

Zyban 150 mg depottabletti SPC 2023-05-01 Uusi

PL

Resepti

Zyloric 100 mg, 300 mg tabletit SPC 2023-03-16

PL

Resepti/itsehoito

Zyrtec 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-06-13

PL

Resepti

Zyvoxid 600 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-12-07

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50