Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 451 - 480 kokonaismäärästä 1485
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Exemestan Pfizer 25 mg tabletti, päällystetty SPC 2022-02-15

PL

Resepti

Exemestane Accord 25 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-02-12

PL

Resepti

Ezetimib Actavis 10 mg tabletti SPC 2022-01-04

PL

Resepti

Ezetimib Liconsa 10 mg tabletti SPC 2021-02-09

PL

Resepti

Ezetimib Medical Valley 10 mg tabletti SPC 2021-07-09

PL

Resepti

Ezetimib Sandoz 10 mg tabletti SPC 2022-02-08

PL

Resepti

Ezetimib Stada 10 mg tabletti SPC 2022-02-09

PL

Resepti

Ezetimibe Accord 10 mg tabletti SPC 2022-03-02

PL

Resepti

Ezetimibe Mylan 10 mg tabletti SPC 2022-02-17

PL

Resepti

Ezetimibe Orion 10 mg tabletti SPC 2020-10-28

PL

Resepti

Ezetrol 10 mg tabletti SPC 2021-04-27

PL

Resepti

Fampridine Stada 10 mg depottabletti SPC 2022-03-01

PL

Resepti

Famvir 125 mg, 250 mg, 500 mg tabletti SPC 2019-01-04

PL

Resepti

Fareston 20 mg tabletti SPC 2021-06-15

PL

Resepti

Farlutal 500 mg tabl SPC 2020-03-02

PL

Resepti

Febuxostat Accord 80 mg, 120 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-06-21

PL

Resepti

Febuxostat Medical Valley 120 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-03-03 Uusi

PL

Resepti

Febuxostat Medical Valley 80 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-03-03 Uusi

PL

Resepti

Felodipin Hexal 2.5 mg depottabletti, SPC 2021-02-12

PL

Resepti

Felodipin Hexal 5 mg, 10 mg depottabletti SPC 2021-02-12

PL

Resepti

Felodipin ratiopharm 2.5 mg, 5 mg, 10 mg depottabletti SPC 2020-03-19

PL

Resepti

Felodipin SanoSwiss 5mg, 10mg depottabletti SPC 2022-06-07

PL

Resepti

Femar 2.5 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-07-10

PL

Itsehoito

Femke 30 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-02-22

PL

Itsehoito

Femonia tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-02-14

PL

Resepti

Femoston 1-10 tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-08-14

PL

Resepti

Femoston 2-10 tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-08-14

PL

Resepti

Femoston conti 0.5-2.5 tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-08-14

PL

Resepti

Femoston conti 1-5 tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-08-14

PL

Resepti

Ferulinor 2.5 mg, 5 mg, 7.5 mg, 10mg, 15 mg, 20 mg ja 25 mg kapseli, kova SPC 2022-01-18.docx

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  |  Seuraavat 30   >