Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.

Haku lääkevalmisteen alkukirjaimella: x


Valmisteyhteenvedot 1 - 30 kokonaismäärästä 53
  1  2  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Xabogard 50 mg Fe/ml injektio-/infuusioneste, dispersio SPC 2024-07-12 Uusi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Xadago - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Xagrid - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Xalatan 50 mikrog-ml silmätipat, liuos SPC 2022-03-18

PL

Resepti

Xalcom 50 mikrog-ml + 5 mg-ml silmätipat, liuos SPC 2022-03-15

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
XALKORI - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Xaluprine (ent. Mercaptopurine Nova Laboratories) - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Xanor 0.25 mg, 0,5 mg, 1 mg, 2 mg tabletti SPC 2021-12-28

PL

Resepti

Xanor Depot 0.5 mg, 1 mg, 2 mg depottabletti SPC 2021-12-28

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Xarelto - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Xatral CR 10 mg depottabletti, SPC 2022-06-09

PL

Resepti

Xefal 500 mg kapseli, kova SPC 2022-03-25

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Xelevia - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Xeljanz - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Xeloda - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Xembify 200 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2021-10-21

PL

Resepti

Xemestan 25 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-01-24

PL

Resepti

Xenazine 25 mg tabletti SPC 2022-02-04

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Xenical - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Xenleta - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Xenpozyme - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Xeomin 50 yksikköä, 100 yksikköä, 200 yksikköä injektiokuiva-aine, liuosta varten SPC 2022-02-11

PL

Resepti

Xeomin 50 yksikköä, 100 yksikköä, 200 yksikköä injektiokuiva-aine, liuosta varten SPC 2022-02-11

PL

Resepti

Xeomin 50 yksikköä, 100 yksikköä, 200 yksikköä injektiokuiva-aine, liuosta varten SPC 2022-02-11

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Xeplion - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Xerava - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Xermelo - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Xevudy - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Xgeva - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Xiapex - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

  1  2  |  Seuraavat 30   >