Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 391 - 420 kokonaismäärästä 1485
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti/itsehoito

Ebastin Orion 10 mg, 20 mg suussa hajoava tabletti SPC 2019-05-07

PL

Resepti

Edluar 5 mg, 10 mg resoribletti SPC 2022-07-13 Uusi

PL

Resepti

Efavirenz Aurobindo 600 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-12-27

PL

Resepti

Efavirenz Sandoz 600 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-03-29

PL

Resepti

Eldepryl 5 mg, 10 mg tabletti SPC 2021-11-25

PL

Resepti

Eletriptan Orion 20 mg, 40 mg tabletti SPC 2021-07-06

PL

Resepti

Eletriptan Wiilams & Halls 40 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-06-10

PL

Resepti

Elvanse 20 mg, 30 mg, 40 mg, 50 mg, 60 mg, 70 mg kapseli, kova SPC 2022-06-22 Uusi

PL

Resepti

Elvanse Adult 30 mg, 50 mg, 70 mg kapseli, kova SPC 2022-06-22 Uusi

PL

Resepti

Emconcor 5 mg, 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-01-27

PL

Resepti

Emconcor CHF 1.25 mg, 2.5 mg, 3.75 mg, 5 mg, 7.5 mg, 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-11-11

PL

Resepti

Emconcor Comp 5 mg-12.5 mg, 10 mg-25 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-02-07

PL

Itsehoito

Emgesan 250 mg tabletit SPC 2021-10-01

PL

Resepti

Emtenef 600 mg-200 mg-245 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-02-25

PL

Resepti

Emtricitabine-Tenofovir disoproxil Accord 200 mg-245 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-06-28

PL

Resepti

Emtricitabine-Tenofovir disoproxil Accordpharma 200 mg-245 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-04-28

PL

Resepti

Emtricitabine-Tenofovir disoproxil Laurus 200 mg-245 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-02-19

PL

Resepti

Emtricitabine-Tenofovir disoproxil Sandoz 200 mg-245 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-12-29

PL

Resepti

Emtricitabine-Tenofovir disoproxil Stada 200 mg-245 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-03-08

PL

Resepti

Emtricitabine-Tenofovir disoproxil Tillomed 200 mg-245 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-05-20

PL

Resepti

Enalapril comp ratiopharm 20 mg-12.5 mg tabletti SPC 2022-02-15

PL

Resepti

Enalapril Krka 5 mg, 10 mg, 20 mg tabletti SPC 2021-11-24

PL

Resepti

Enalapril Vitabalans 5 mg, 10 mg 20 mg tabletti SPC 2021-03-26

PL

Resepti

Enalapril-ratiopharm 5 mg, 10 mg, 20 mg SPC 2021-09-29

PL

Resepti

Endovelle 2 mg tabletit SPC 2019-11-27.doc

PL

Resepti

Entacapone Orion Pharma 200 mg tabletti SPC 2020-11-10

PL

Resepti

Entecavir Stada 0,5 mg ja 1 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-01-27

PL

Resepti

Entocort 2 mg tabletti ja liuotin peräruiskesuspensiota varten SPC 2020-10-28

PL

Resepti

Erdopect 300 mg kapseli, kova SPC 2021-08-20

PL

Resepti

Erlotinib Avansor 25 mg 100 mg 150 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-06-08

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  |  Seuraavat 30   >