Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 511 - 540 kokonaismäärästä 1485
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Fluvastatin ratiopharm 80 mg depottabletti SPC 2012-03-16

PL

Resepti/itsehoito

Flynise 5 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-11-11

PL

Resepti

Folic acid Vitabalans 1 mg tabletti SPC 2021-01-13

PL

Resepti

Folic acid Vitabalans 5 mg tabletti SPC 2021-01-13

PL

Resepti

Foliver 1 mg tabletti SPC 2022-06-21 Uusi

PL

Resepti

Fosastad 70 mg - 2800 IU, 70 mg - 5600 IU tabletti SPC 2021-08-27

PL

Resepti

Fosrenol 1000 mg purutabletti SPC 2022-04-11

PL

Resepti

Fosrenol 250 mg purutabletti SPC 2022-04-11

PL

Resepti

Fosrenol 500 mg purutabletti SPC 2022-04-11

PL

Resepti

Fosrenol 750 mg purutabletti SPC 2022-04-11

PL

Resepti

Frisium 10 mg tabletti SPC 2021-01-04

PL

Resepti

Froidir 25 mg, 100 mg tabletti SPC 2021-02-08

PL

Resepti

Frovaptan 2.5 mg tabletti SPC 2022-03-28 Uusi

PL

Resepti

Frovatriptan Sandoz 2,5 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-05-11

PL

Resepti

Fungorin 250 mg tabletti SPC 2020-07-10.doc

PL

Resepti

Furesis 20 mg, 40 mg tabletti SPC 2020-08-26

PL

Resepti

Furesis 500 mg tabletti SPC 2021-02-22

PL

Resepti

Furesis comp tabletti SPC 2020-11-17

PL

Resepti

Gabapentin Accord 300 mg, 400 mg kapseli, kova SPC 2022-05-16 Uusi

PL

Resepti

Gabapentin Accord 600 mg, 800 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-08-03 Uusi

PL

Resepti

Gabapentin Actavis 600 mg, 800 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-02-24

PL

Resepti

Gabapentin Orion 600 mg, 800 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-04-19 Uusi

PL

Resepti

Gabapentin Sandoz 600 mg, 800 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-02-04

PL

Resepti

Galantamin Krka 8 mg, 16 mg, 24 mg depotkapseli, kova SPC 2021-10-07

PL

Resepti

Galantamin Mylan 8, 16, 24 mg depotkapseli SPC 2016-03-07

PL

Resepti

Galantamin Orion 8 mg, 16 mg, 24 mg depotkapseli, kova SPC 2021-02-22

PL

Resepti

Galantamin Stada 8 mg, 16 mg, 24 mg depotkapseli, kova SPC 2021-01-18

PL

Itsehoito

Galieve Peppermint purutabletti SPC 2021-02-16

PL

Itsehoito

Gaviscon purutabletti SPC 2022-01-20

PL

Resepti

Gaxenim 0,5 mg kapseli, kova valmisteyhteenveto 2021-11-03.docx

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  |  Seuraavat 30   >