Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 1411 - 1440 kokonaismäärästä 1485
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Vardenafil Stada 5 mg, 10 mg, 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-08-23

PL

Resepti

Vendiol 60 microg -15 microg tabletti, kavopäällysteinen SPC 2021-05-10

PL

Resepti

Venlafaxin Orion 225 mg depotkapseli, kova SPC 2021-09-03

PL

Resepti

Venlafaxin Orion 37.5 mg, 75 mg, 150 mg depotkapseli, kova SPC 2021-09-03

PL

Resepti

Ventoline 2 mg tabletti SPC 2021-08-25

PL

Resepti

Verpamil 80 mg, 120 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-01-07

PL

Resepti

Vesicare 5 mg ja 10 mg, tabletti kalvopäällysteinen SPC 2021-08-01

PL

Resepti

Vesix 40 mg tabletti SPC 2021-09-01

PL

Resepti

Vesix Special 500 mg tabletti SPC 2022-03-15

PL

Resepti

Viacoram 3,5-2,5mg, 7mg-5mg tabletti SPC 2016-03-09

PL

Resepti

Vildaglibtin Accord 50 mg tabletti SPC 2022-04-27 Uusi

PL

Resepti

Vildagliptin ratiopharm 50 mg tabletti SPC 2022-01-07

PL

Resepti

Vildagliptin STADA 50 mg tabletti SPC 2021-05-26

PL

Resepti

Vildagliptin-Metformin Krka 50 mg-850 mg, 50 mg-1000 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-01-28

PL

Resepti

Vildagliptin-Metformin ratiopharm 50 mg-850 mg, 50 mg-1000 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-04-27

PL

Resepti

Vildagliptin-Metformin STADA 50 mg-850 mg, 50 mg-1000 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-08-12

PL

Resepti

Vimovo 500 mg - 20 mg säädellysti vapauttava tabletti SPC 2022-04-20

Resepti

Vimovo 500 mg-20 mg säädellysti vapauttava tabletti SPC 2021-07-08

PL

Resepti

Visanne 2 mg tabletti SPC 2021-05-28

PL

Resepti

Visken 15 mg tabletti SPC 00-09-18

PL

Resepti

Visken 5 mg tabletti SPC 00-09-05

PL

Itsehoito

VITA-B6 200 mg tabletti SPC 2021-12-29

PL

Resepti

Vivotif enterokapseli, kova SPC 2021-09-29

PL

Resepti

Voltaren 25 mg, 50 mg enterotabletti SPC 2020-12-11

PL

Resepti

Voltaren Rapid 25 mg, 50 mg tabletti, päällystetty SPC 2020-05-27

PL

Resepti

Voltaren Retard 75 mg, 100 mg depottabletti SPC 2020-10-26

PL

Resepti

Voriconazole Sandoz 200 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-05-23 Uusi

PL

Resepti

Vreya 0,035 mg-2 mg tabletti, päällystetty SPC 2022-06-20

PL

Resepti

Xanor 0.25 mg, 0,5 mg, 1 mg, 2 mg tabletti SPC 2021-12-28

PL

Resepti

Xanor Depot 0.5 mg, 1 mg, 2 mg depottabletti SPC 2021-12-28

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  |  Seuraavat 30   >