Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 781 - 810 kokonaismäärästä 1492
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Marbodin 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-05-14

PL

Resepti

Marbodin 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-05-14

PL

Resepti

Marevan 3 mg, 5 mg tabletti SPC 2021-11-11

PL

Resepti

Marevan 3 mg, 5 mg tabletti SPC 2021-11-11

PL

Itsehoito

Marzine 50 mg tabletti SPC 2021-11-02

PL

Resepti

Maxalt 5 mg, 10 mg tabletti SPC 2022-01-17

PL

Resepti

Mecastrin 2 mg depottabletti SPC 2021-04-16

PL

Resepti

Medikinet 5 mg, 10 mg, 20 mg tabletti SPC 2023-06-14 Uusi

PL

Resepti

Medipam 5 mg, 10 mg tabletti SPC 2023-01-06

PL

Itsehoito

Medipekt 8 mg tabletti SPC 2021-06-11

PL

Resepti

Medithyrox 13mikrog, 25mikrog, 50mikrog, 62mikrog, 75mikrog, 88mikrog, 100 mikrog, 112mikrog, 125mikrog, 137mikrog, 150mikrog, 175mikrog, 200mikrog tabletti SPC 2023-03-07

PL

Itsehoito

Meditus 200 mg poretabletti SPC 2023-06-15 Uusi

PL

Resepti/itsehoito

Melatonin Orion 3 mg, 5 mg tabletti SPC 2023-01-21

PL

Resepti/itsehoito

Melatonin Vitabalans 3 mg ja 5 mg tabletti SPC 2023-09-08 Uusi

PL

Resepti

Meloxicam Hexal 7,5 mg, 15 mg tabletti SPC 2013-05-06

PL

Resepti

Meloxicam Orion 7.5 mg, 15 mg tabletti SPC 2022-09-22

PL

Resepti

Memantin Orion 10 mg, 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-09-23

PL

Resepti

Memantine ratiopharm GmbH 10 mg, 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2023-04-25.docx

PL

Resepti

Memantine ratiopharm GmbH 5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg, tabletti, kalvopäällysteinen aloituspakkaus SPC 2023-04-25.docx

PL

Resepti

Memantine Sandoz 10 mg, 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-02-19

PL

Resepti

Menovag 10 mikrog emätinpuikko, tabletti SPC 2022-01-24

PL

Resepti

Mentixa 10 mg, 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-12-21

PL

Resepti

Mercaptopurin Orion 50 mg tabletti SPC 2022-09-26

PL

Resepti

Mestinon 10 mg, 60 mg tabletti SPC 2023-01-02

PL

Resepti

Metadon Abcur 20 mg, 40 mg tabletti SPC 2023-09-18 Uusi

PL

Resepti

Metadon Abcur 5 mg, 10 mg tabletti SPC 2023-09-18 Uusi

PL

Resepti

Metforem 1 g tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-08-16

PL

Resepti

Metforem 500 mg, 750 mg depottabletti SPC 2023-08-01

PL

Resepti

Metformin Accord 500 mg depottabletti SPC 2023-06-07

PL

Resepti

Metformin Accord 500 mg, 850 mg, 1000 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2023-04-13

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  |  Seuraavat 30   >