Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 1051 - 1080 kokonaismäärästä 1492
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Physiotens 0.4 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-10-01

PL

Resepti/itsehoito

Picorion 5 mg tabletti SPC 2021-12-29

PL

Resepti

Pirfenidone Accord 267 mg, 801 mg tabletti kalvopäällysteinen SPC 2022-08-30

PL

Resepti

Pirfenidone ratiopharm 267 mg, 801 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-10-14

PL

Resepti

Pirfenidone Sandoz 267 mg, 801 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-03-28

PL

Resepti

Pirfenidone STADA 267 mg, 801 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-04-25

PL

Resepti

Pirfenidone Vivanta 267 mg, 801 mg tabletti kalvopäällysteinen SPC 2022-09-07

PL

Resepti

Postinor 1,5 mg tabletti SPC 2022-02-03

PL

Resepti

Pramipexol Stada 0.088 mg, 0.18 mg, 0.7 mg tabletti SPC 2020-07-08

PL

Resepti

Pramipexol Stada 0.26 mg, 0.52 mg, 1.05 mg, 1.57 mg, 2.10 mg, 2.62 mg, 3.15 mg depottabletit SPC 2021-11-16

PL

Resepti

Pramipexole Orion 0.26 mg, 0.52 mg, 1.05 mg, 1.57 mg, 2.1 mg, 2.62 mg, 3.15 mg depottabletti SPC 2020-04-24

PL

Resepti

Pramipexole Orion 0.88 mg, 0.18 mg, 0.35 mg, 0.7 mg, 1.1 mg tabletti SPC 2020-04-24.doc

PL

Resepti

Pratsiol 1 mg, 2 mg tabletti SPC 2023-06-16 Uusi

PL

Resepti

Pravastatin Orion 20 mg, 40 mg tabletti SPC 2023-03-20

PL

Resepti

Pravastatin ratiopharm 20 mg, 40 mg tabletti SPC 2021-04-21

PL

Resepti

Pravastatin Winthrop 20, 40 mg tabletit SPC 2005-10-04

PL

Resepti/itsehoito

Precosa 250 mg kapseli, kova SPC 2023-01-30

PL

Resepti

Prednisolon 5 mg, 20 mg, 40 mg tabletti SPC 2021-10-12

PL

Resepti

Prednison 5 mg tabletti SPC 2023-02-15

PL

Resepti

Preterax 2 mg-0.625 mg tabletti SPC 2012-07-31

PL

Resepti

Preterax Novum 2.5 mg-0.625 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-11-03

PL

Resepti

Prexige 100 mg tabletti SPC 2007-10-09

PL

Resepti

Priglide 4 mg, 6 mg tabletti SPC 2022-05-26

PL

Resepti

Priligy 30 mg, 60 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-09-24

PL

Resepti

Primolut N 5 mg tabletti SPC 2022-09-13

PL

Resepti

Primolut Nor 10 mg tabletti SPC 2021-06-07

PL

Resepti

Primperan 10 mg tabletti SPC 2023-03-15

PL

Resepti

Profamid 250 mg tabletti SPC 2022-04-04

PL

Resepti

Progit 50 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-08-03

PL

Resepti

Prograf 0.5 mg, 1 mg ja 5 mg kapseli, kova SPC 2022-12-05

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  |  Seuraavat 30   >