Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 301 - 330 kokonaismäärästä 1492
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Cozaar Comp 50 mg-12.5 mg, 100 mg-12.5 mg, Cozaar Comp Forte 100 mg-25 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-06-30

PL

Resepti

Cozaar Comp 50 mg-12.5 mg, 100 mg-12.5 mg, Cozaar Comp Forte 100 mg-25 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-06-30

PL

Resepti

Cozaar Comp 50 mg-12.5 mg, 100 mg-12.5 mg, Cozaar Comp Forte 100 mg-25 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-06-30

PL

Resepti

Crestor 5 mg, 10 mg, 20 mg, 40 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2023-03-23

PL

Resepti

Crispin Uro 200 mg tabletti SPC 2002-08-26

PL

Resepti

Crispin Uro 400 mg tabletti SPC 2002-08-26

PL

Resepti

Cyklokapron 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-03-28

PL

Resepti

Cypretyl 2mg 35 mikrog tabletti päällystetty SPC 2023-06-07

PL

Resepti/itsehoito

D-Calsor 500 mg-10 mikrog (400 IU), 500 mg-20 mikrog(800IU) tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-10-29

PL

Resepti

Dabigatran etexilate Sandoz 110 mg kapseli, kova SPC 2023-08-31 Uusi

PL

Resepti

Dabigatran etexilate Sandoz 150 mg kapseli, kova SPC 2023-08-31 Uusi

PL

Resepti

Dabigatran etexilate Sandoz 75 mg kapseli, kova SPC 2023-08-11 Uusi

PL

Resepti

Dailiport 0,5 mg, 1 mg, 2 mg, 3 mg, 5 mg depotkapseli, kova SPC 2022-06-13

PL

Resepti

Dalacin 150 mg, 300 mg kapseli SPC 2021-10-20

PL

Resepti

Darunavir Accord 400 mg, 800 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-01-21

PL

Resepti

Darunavir Accord 600 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-01-28

PL

Resepti

Darunavir Medical Valley 400 mg, 800 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2023-01-26

PL

Resepti

Darunavir Medical Valley 600 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-06-03

PL

Resepti

Darunavir Sandoz 600 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2023-07-12

PL

Resepti

Darunavir Sandoz 800 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2023-07-12

PL

Resepti

Darunavir Stada 600 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-02-25

PL

Resepti

Darunavir Stada 800 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-10-20

PL

Resepti

Dasatinib Avansor 50 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-09-09

PL

Resepti

Dasatinib Krka 20 mg, 50 mg, 70 mg, 80 mg, 100 mg, 140 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2023-04-12 Uusi

PL

Resepti

Dasatinib Mylan 20 mg, 50 mg, 70 mg, 100 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2023-04-12 Uusi

PL

Resepti

Dasatinib Sandoz 20 mg, 50 mg, 70 mg, tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2023-03-16

PL

Resepti

Dasatinib Stada tabletti, kalvopäällysteinen 20 mg, 50 mg, 70 mg, 80 mg, 100mg,140 mg SPC 2022-09-20

PL

Resepti

Daylette 0,02 mg-3 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 203-01-30

PL

Resepti

Deferasirox Glenmark 90 mg, 180 mg, 360 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2023-04-26

PL

Resepti

Deferasirox Orifarm 90 mg, 180 mg, 360 mg kalvopäällysteiset tabletit, SPC 2021-03-08

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  |  Seuraavat 30   >