Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 931 - 960 kokonaismäärästä 1485
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Nyvigan voide+emätinpuikko, tabletti SPC 2020-11-09

PL

Resepti

Obsidan Fe++ comp kapseli, kova SPC 2020-05-06.docx

PL

Itsehoito

Okitask 25 mg rakeet SPC 2021-02-02

PL

Resepti

Olanzapin ABZ-Pharma 2.5mg, 5mg, 7.5mg, 10mg, 15mg, 20mg tabletti SPC 2008-10-17

PL

Resepti

Olanzapin ABZ-Pharma 5mg, 10mg, 15mg, 20mg tabletti, suussa hajoava SPC 2008-10-17

PL

Resepti

Olanzapin CT-Arzneimittel 2.5mg,5mg,7.5mg,10mg,15mg,20mg tabletti SPC 2008-10-17

PL

Resepti

Olanzapin CT-Arzneimittel 5mg,7.5mg,10mg,15mg,20mg tabletti,suussa hajoava SPC 2008-10-17

PL

Resepti

Olanzapin Orion 2.5 mg, 5 mg, 7.5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg tabletti SPC 2020-07-09

PL

Resepti

Olanzapin ratiopharm 2.5 mg, 5 mg, 7.5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg tabletti SPC 2020-07-08

PL

Resepti

Olanzapin Ratiopharm 5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg tabletti, suussa hajoava SPC 2020-09-15

PL

Resepti

Olanzapin Sandoz 5 mg, 7.5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-01-29

PL

Resepti

Olanzapine Accord 2.5 mg, 5 mg, 7.5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-04-26

PL

Resepti

Olmesartan Medoxomil Accord 10 mg, 20 mg, 40 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2018-10-25

PL

Resepti

Olmesartan medoxomil Krka 10 mg, 20 mg, 40 mg, kalvopäällysteinen tabletti SPC 2020-06-08.docx

PL

Resepti

Olmesartan medoxomil-Amlodipine Accord 20 mg-5 mg, 40 mg-5 mg, 40 mg-10 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-06-27 Uusi

PL

Resepti

Olmesartan medoxomil-Amlodipine Krka 20 mg-5 mg, 40 mg-5 mg, 40 mg-10 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-04-21

PL

Resepti

Olmesartan medoxomil-hydrochlorothiazide Accord 20 mg-12.5 mg, 20 mg-25 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-06-03

PL

Resepti

Olmesartan medoxomil-hydrochlorothiazide Accord 40 mg-12.5 mg, 40 mg-25 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-06-03

PL

Resepti

Olmesartan Medoxomil-Hydrochlorothiazide Krka 20 mg-12.5 mg, 20 mg-25 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-08-03 Uusi

PL

Resepti

Olmesartan Medoxomil-Hydrochlorothiazide Krka 40 mg-12.5 mg, 40 mg-25 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-08-03 Uusi

PL

Resepti

Olmetec 10mg, 20mg, 40mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-03-01

PL

Resepti

Olmetec Plus 20 mg-12,5 mg, 20 mg-25 mg tabletti SPC 2022-03-01

PL

Resepti

Olmetec Plus 40 mg-12.5 mg, 40 mg-25 mg tabletti SPC 2022-03-01

PL

Resepti

Oltar 1 mg, 2 mg, 3 mg tabletti SPC 2022-05-26

PL

Resepti

Omnic Ocas 0.4 mg depottabletti SPC 2021-08-01

PL

Resepti

Ondansetron STADA 4 mg, 8 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-01-21

PL

Resepti

Opamox 15 mg, 30 mg, 50 mg tabletti SPC 2021-05-07

PL

Resepti

Optinate Septimum 35 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-02-26

PL

Resepti

Optipar 20 mg, 40 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-05-04

PL

Resepti

Oramet 500 mg, 850 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-07-07

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  |  Seuraavat 30   >