Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 1021 - 1050 kokonaismäärästä 1491
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti/itsehoito

Paramax Forte 1000 mg, Paramax Rap 500 mg, Paramax Junior 250 mg tabletti SPC 2022-05-10

PL

Resepti

Paramax-Cod tabletti SPC 2022-05-10

PL

Resepti

Pariet 10 mg, 20 mg enterotabletti SPC 2022-12-12

PL

Resepti

Paroxetin Orion 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-11-04

PL

Resepti

Pazopanib STADA 200 mg, 400 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-01-11

PL

Resepti

Penomax 200 mg, 400 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-07-05

PL

Resepti

Penomax 200 mg, 400 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-07-05

PL

Resepti

Pentasa 1 g depottabletti SPC 2023-03-03

PL

Resepti

Pentasa 1 g peräpuikko SPC 2023-03-03

PL

Resepti

Pentasa 500 mg depottabletti SPC 2023-03-03

PL

Resepti

Pentiro 50 mg-12.5 mg-200 mg, 100 mg-25 mg-200 mg150 mg-37.5 mg-200 mg-175 mg-43.75 mg-200 mg, 200 mg-50 mg-200 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-08-31

PL

Resepti

Pentoxin 400 mg depottabletti SPC 2020-06-02

PL

Itsehoito

Pepcid 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-10-03

PL

Itsehoito

Pepcid Duo 10 mg - 165 mg - 800 mg purutabletti SPC 2022-10-03

PL

Resepti

Peratsin 2 mg, 4 mg, 8 mg tabletti SPC 2022-09-22

PL

Resepti

Perindopril Krka 4 mg tabletti SPC 2021-09-15

PL

Resepti

Perindopril Krka 8 mg tabletti SPC 2021-09-15

PL

Resepti

Perindopril Orion 4 mg tabletti SPC 2022-12-01

PL

Resepti

Perindopril Orion 8 mg tabletti SPC 2022-12-01

PL

Resepti

Perindopril ratiopharm 4 mg tabletti SPC 2022-09-28

PL

Resepti

Perindopril Ratiopharm 8 mg tabletti SPC 2022-09-27

PL

Resepti

Perindopril-Amlodipin Krka 4 mg-5 mg, 4 mg-10 mg, 8 mg-5 mg, 8 mg-10 mg tabletti SPC 2022-05-18

PL

Resepti

Perindopril-Indapamid Sandoz 4 mg-1.25 mg tabletti SPC 2022-05-31

PL

Resepti

Persantin 75 mg tabletti, päällystetty SPC 2021-12-16

PL

Resepti

Pertriptyl 2 mg-25 mg, 4 mg-25 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-11-10

PL

Resepti

Physiotens 0.2 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-10-01

PL

Resepti

Physiotens 0.4 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-10-01

PL

Resepti/itsehoito

Picorion 5 mg tabletti SPC 2021-12-29

PL

Resepti

Pirfenidone Accord 267 mg, 801 mg tabletti kalvopäällysteinen SPC 2022-08-30

PL

Resepti

Pirfenidone ratiopharm 267 mg, 801 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-10-14

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  |  Seuraavat 30   >