Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 541 - 570 kokonaismäärästä 1491
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Galantamin Stada 8 mg, 16 mg, 24 mg depotkapseli, kova SPC 2021-01-18

PL

Itsehoito

Galieve Peppermint purutabletti SPC 2021-11-08

PL

Itsehoito

Gaviscon purutabletti SPC 2022-01-20

PL

Resepti

Gaxenim 0,5 mg kapseli, kova valmisteyhteenveto 2021-11-03.docx

PL

Resepti

Geastatin 10, 20, 30, 40 mg tabletti SPC 2005-03-14

PL

Resepti

Gefina 5 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-11-11

PL

Resepti

Gefitinib Accord 250 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-03-16

PL

Resepti

Gefitinib Avansor 250 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2023-01-27

PL

Resepti

Gefitinib ratiopharm 250 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-11-16

PL

Resepti

Gefitinib Stada 250 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-10-20

PL

Resepti

Gestinyl 20 mikrog-75 mikrog, 30 mikrog-75 mikrog tabletti, päällystetty SPC 2022-12-14

PL

Resepti

Glimepirid Orion 1, 2, 3, 4, 6 mg tabletti SPC 2013-08-21

PL

Itsehoito

Glitinum kapseli, kova SPC 2022-06-21

PL

Resepti

Glucadol 400 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-01-21

PL

Resepti

Glucophage 1000 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-10-03

PL

Resepti

Glucophage 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-10-03

PL

Resepti

Glucosamin Orion 400 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-05-06

PL

Resepti

Glucosamin Orion 400mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-05-06

PL

Resepti

Glucosamin Pharma Nord 400 mg kapseli SPC 2015-09-14

PL

Resepti

Golpimec 0.5 mg kapseli, kova SPC 2022-07-05

PL

Resepti

Granisetron Stada 1 mg, 2 mg kalvopäällysteiset tabletit SPC 2021-01-25

PL

Resepti

Halcion 0.25 mg tabletti SPC 2022-11-21

PL

Resepti

Harmonet 75 mikrog-20 mikrog tabletti, päällystetty SPC 2022-10-12

PL

Resepti/itsehoito

Heinix 10 mg imeskelytabletti SPC 2022-06-27

PL

Resepti

Heinix 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-06-27

PL

Resepti/itsehoito

Hidrasec 100 mg kapseli, kova SPC 2021-12-01

PL

Resepti

Hiprex 1 g tabletti SPC 2022-05-30

PL

Itsehoito

Histec 10 mg imeskelytabletti SPC 2021-06-04

PL

Resepti/itsehoito

Histec 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-06-04

PL

Resepti

Hydantin 100 mg tabletti SPC 2021-11-08

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  |  Seuraavat 30   >