Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 691 - 720 kokonaismäärästä 1490
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Levetiracetam Orion 250 mg, 500 mg, 750 mg, 1000 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2023-04-17

PL

Resepti

Levetiracetam Sandoz 250 mg, 500 mg, 1000 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-08-18

PL

Resepti

Levetiracetam Stada 250 mg, 500 mg, 750 mg, 1000 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-06-18

PL

Resepti/itsehoito

Levocetirizin ratiopharm 5 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2023-01-05

PL

Resepti/itsehoito

Levocetirizin Stada 5 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-12-07

PL

Itsehoito

Levodonna 1,5mg tabletti SPC 2019-03-21

PL

Resepti

Levodopa-Benserazide Orifarm 100 mg-25 mg tabletti SPC 2022-02-11

PL

Resepti

Levofloxacin Krka 250 mg, 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-12-02

PL

Resepti

Levofloxacin Mylan 250 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2011-04-19

PL

Resepti

Levofloxacin Orion 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-04-15

PL

Resepti

Levomepromazine Orion 25 mg, 50 mg, 100 mg tabletti SPC 2020-09-17

PL

Resepti

Levomepromazine Orion 5 mg tabletti SPC 2021-06-16

PL

Resepti

Levomethadone G.L. Pharma 2,5 mg, 5 mg, 10 mg, 20 mg, 30 mg, tabletti, SPC 2023-07-06

PL

Resepti

Levonorgestrel Stada 1,5 mg tabletti SPC 2021-04-08

PL

Resepti

Levothyroxine Aristo 25, 50, 100 ja 200 mikrog tabletti valmisteyhteenveto 2023-05-01

PL

Resepti

Librax 5 mg - 2.5 mg tabletti, päällystetty SPC 2023-02-03

PL

Resepti

Lifemin 20 mg, 30 mg, 40 mg, 50 mg, 60 mg, 70 mg kapseli, kova SPC 2023-02-21

PL

Resepti

Limbitrol 12,5 mg-5 mg kapseli, kova SPC 2022-06-23

PL

Resepti

Linagliptin STADA 5 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-04-23

PL

Resepti

Linatera 002mg-3mg tabletti SPC 2022-05-25

PL

Resepti

Linatil 2.5 mg, 5 mg, 10 mg, 20 mg tabletti SPC 2020-06-19

PL

Resepti

Linatil 2.5 mg, 5 mg, 10 mg, 20 mg tabletti SPC 2021-10-13

PL

Resepti

Linatil comp 20 mg-12,5 mg tabletti SPC 2022-05-24

PL

Resepti

Linatilsan 5 mg, 10 mg, 20 mg tabletti SPC 2023-04-28

PL

Resepti

Linezolid Accord 600 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2023-06-09

PL

Resepti

Linezolid Krka 600 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2023-02-15

PL

Resepti

Linezolid Sandoz 600 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-01-22

PL

Resepti

Liofora 002mg-3mg tabletti SPC 2020-07-29.docx

PL

Resepti

Lioresal 10 mg, 25 mg tabletti SPC 2021-11-29

PL

Resepti

Lipanthyl Penta 145 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-10-01

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  |  Seuraavat 30   >