Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 601 - 630 kokonaismäärästä 1484
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Imodium 2 mg kapseli, kova SPC 2022-06-16

PL

Itsehoito

Imodium 2 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-03-29

PL

Resepti

Imovane 5 mg, 7.5 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-02-22

PL

Resepti

Imurel 25 mg, 50 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-01-28

PL

Resepti

Imvlo 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-09-22

PL

Resepti

Imvlo 4 mg purutabletti SPC 2021-09-22

PL

Resepti

Imvlo 4 mg rakeet SPC 2021-09-22

PL

Resepti

Imvlo 5 mg purutabletti SPC 2021-09-22

PL

Resepti

Indapamide Orion 1.5 mg depottabletti SPC 2022-03-31

PL

Resepti

Indivina 1 mg- 2,5 mg, 1 mg - 5 mg, 2 mg - 5 mg tabletti SPC 2021-11-18

PL

Resepti

Indometin 50 mg kapseli, kova SPC 2021-09-10

PL

Resepti

Inegy 10 mg-20 mg, 10 mg-40 mg, 10 mg-80 mg tabletti SPC 2021-04-28

PL

Resepti

Innovair nexthaler 100 mikrog-6 mikrog-inhalaatio inhalaatiojauhe SPC 2020-09-09

PL

Resepti

Innovair Nexthaler 200 mikrog-6 mikrog - inhalaatio inhalaatiojauhe SPC 2020-06-02

PL

Resepti

Inspra 25 mg, 50 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-04-07

PL

Resepti

Inzolfi 0.5 mg kapseli, kova SPC 2021-08-03

PL

Resepti

Ismox 10 mg, 20 mg tabletti SPC 2021-12-10

PL

Resepti

Ismox Depot 40 mg depottabletti SPC 2021-12-10

PL

Resepti

Isoptin Retard 120 mg, 240 mg depottabletti SPC 2021-11-29

PL

Resepti

Isosorbide mononitrate Vitabalans (ent. Isosor) 10 mg, 20 mg tabletti SPC 2010-08-20

PL

Resepti

Jodix 130 mg tabletti SPC 2022-04-26

PL

Itsehoito

Kalcipos 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-01-13

PL

Resepti/itsehoito

Kalcipos-D 500 mg-10 mikrog purutabletti SPC 2021-11-16

PL

Resepti/itsehoito

Kalcipos-D 500 mg-10 mikrog tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-01-19

PL

Resepti

Kalcipos-D forte 500 mg-20 mikrog purutabletti SPC 2021-02-18

PL

Resepti

Kalcipos-D forte 500 mg-20 mikrog tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-02-18

PL

Itsehoito

Kalcipos-D mite 500 mg-5 mikrog tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-01-19

PL

Itsehoito

Kaleorid 750 mg ja 1 g depottabletit SPC 2022-01-27

PL

Itsehoito

Kaleorid 750 mg ja 1 g depottabletit SPC 2022-01-27

PL

Itsehoito

Kaliumjodidi G-L Pharma 65 mg tabletti SPC 2021-10-04

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  |  Seuraavat 30   >