Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 31 - 60 kokonaismäärästä 1484
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Adport 0.5 mg, 0,75 mg, 1 mg, 2 mg, 5 mg, kapseli kova SPC 2022-07-22 Uusi

PL

Resepti

Adursal 150 mg tabletti SPC 2018-05-30

PL

Resepti

Agomelatine Anpharm 25 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-12-21

PL

Resepti

Agomelatine Mylan 25 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-04-19

PL

Resepti

Agomelatine ratiopharm 25 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-02-08

PL

Resepti

Agomelatine Stada 25 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-02-13

PL

Resepti

Akineton 2 mg tabletti SPC 2018-06-28

PL

Resepti

Albetol 100 mg, 200 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-01-11

PL

Resepti

Alendronat Mylan 70 mg tabletti SPC 2020-01-17

PL

Resepti

Alendronat ratiopharm 70 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-11-04

PL

Resepti

Alendronat Sandoz 70 mg tabletti SPC 2020-01-22

PL

Resepti

Alfuzosin hydrochlorid ratiopharm 10 mg depottabletti SPC 2019-09-09

PL

Resepti

Alfuzosin hydrochloride Orion 10 mg depottabletti SPC 2022-05-23 Uusi

PL

Resepti

Alkeran 2 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-10-22

PL

Resepti

Allonol 100 mg, 300 mg tabletti SPC 2021-11-29

PL

Resepti

Allopurinol Accord 100 mg, 300 mg tabletti SPC 2021-12-15

PL

Resepti

Alprazolam Krka 0.5 mg, 1 mg, 2 mg depottabletti SPC 2021-02-16

PL

Resepti

Alprox 0.25 mg, 0.5 mg, 1 mg tabletti SPC 2020-03-27

PL

Resepti

Altermol 500 mg-30 mg tabletti SPC 2021-10-04

PL

Resepti/itsehoito

Alzyr 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-07-13

PL

Resepti

Amaryl 1, 2, 3, 4 mg tabletti SPC 2019-10-15

PL

Resepti

Ambrisentan Accord 5 mg, 10 mg tabletti SPC 2020-01-15

PL

Resepti

Ambrisentan AOP 5 mg, 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-09-15

PL

Resepti

Aminocont 225 mg depottabletti SPC 2022-01-28 Uusi

PL

Resepti

Amitriptylin Abcur 10, 25 ja 50 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-01-11

PL

Resepti

Amlobel 10 mg tabletti SPC 2008-03-26.doc

PL

Resepti

Amlobel 5 mg tabletti SPC 2008-03-26.doc

PL

Resepti

Amlodipin AbZ-pharma 10 mg tabletti SPC 2004-10-18

PL

Resepti

Amlodipin AbZ-pharma 5 mg tabletti SPC 2004-10-18

PL

Resepti

Amlodipin Accord 5 mg, 10 mg tabletti SPC 2021-10-06

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  |  Seuraavat 30   >