Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 481 - 510 kokonaismäärästä 1484
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Fesoterodine Accord 8 mg depottabletti SPC 2021-06-15

PL

Resepti

Fexofenadine Bluefish 120 mg tabletti SPC 2020-02-25

PL

Resepti

Fexofenadine Bluefish 180 mg tabletti SPC 2020-02-25

PL

Resepti/itsehoito

Fexofenadine ratiopharm 120 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-03-24

PL

Resepti

Fexorin 120 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-07-13

PL

Resepti

Finasterid Orion 5 mg tabletti, kalvopäällysteinen, SPC 2022-02-01

PL

Resepti

Finasterid ratiopharm 5 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-10-05

PL

Resepti

Finasteride Docpharma 5 mg tabletti SPC 2008-01-25

PL

Resepti

Fingolimod Krka 0,5 mg kapseli, kova SPC 2022-04-19

PL

Resepti

Fingolimod Stada 0.5 mg kapseli, kova SPC 2021-01-13

PL

Resepti

Fingolimod Zentiva 0.5 mg kapseli, kova SPC 2022-01-13

PL

Resepti

Fingolimoid Tillomed 0.5 mg kapseli, kova SPC 2021-05-17.doc

PL

Resepti

Flagyl 400 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-05-09

PL

Resepti

Flavamed 30 mg tabletti SPC 2021-02-25

PL

Resepti

Flecainide Orion 100 mg, 200 mg depotkapseli, kova SPC 2020-09-24

PL

Resepti

Flexilev 5 mg-1.25 mg dispergoituva tabletti annostelulaitteeseen SPC 2017-11-20

PL

Resepti

Florinef 0.1 mg tabletti SPC 2021-09-27

PL

Resepti

Fluanxol 0.5 mg, 1 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-09-03

PL

Resepti

Fluanxol 5 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-10-13

PL

Resepti

Flucloxacillin Orion 500 mg, 750 mg, 1 g tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-02-05

PL

Resepti

Flucloxacillin Orion 500 mg, 750 mg, 1 g tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-02-05

PL

Resepti

Fluconazol Krka 50 mg, 100 mg, 150 mg, 200 mg kapseli, kova SPC 2021-12-31

PL

Resepti

Fluconazol Orion 50 mg, 100 mg, 150 mg kapseli, kova SPC 2021-02-05

PL

Resepti

Fluconazol ratiopharm 150 mg kapseli, kova SPC 2021-09-01

PL

Resepti

Fluconazol Vitabalans 150 mg tabletti SPC 2021-11-25

PL

Resepti

Fludara 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-02-18

PL

Resepti

Fluoxetine Vitabalans 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-10-05

PL

Resepti

Flushnil 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-11-24

PL

Resepti

Fluvastatin Mylan 20 mg, 40 mg kapseli, kova SPC 2021-02-05

PL

Resepti

Fluvastatin Mylan 80 mg depottabletti SPC 2021-01-12

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  |  Seuraavat 30   >