Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 661 - 690 kokonaismäärästä 1492
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Kytril 1 mg, 2 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-04-09

PL

Resepti

Kyypakkaus 50mg tabletti SPC 2021-06-09

PL

Resepti

Lacosamide Medical Valley 50 mg, 100 mg, 150 mg, 200 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2023-03-13

PL

Resepti

Lacosamide Stada 50 mg, 100 mg, 150 mg, 200 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2023-02-15

PL

Itsehoito

Ladiva kapseli, kova SPC 2021-11-12

PL

Resepti

Lamictal 2 mg, 5 mg, 25 mg, 50 mg, 100 mg, 200 mg purutabletti-dispergoituva tabletti SPC 2023-05-01

PL

Resepti

Lamictal 2 mg, 5 mg, 25 mg, 50 mg, 100 mg, 200 mg purutabletti-dispergoituva tabletti SPC 2023-05-01

PL

Resepti

Lamotrigin Orion 25 mg, 50 mg, 100 mg, 200 mg dispergoituva tabletti SPC 2022-06-16

PL

Resepti

Lariam 250 mg tabletti SPC 2021-11-17

PL

Resepti

Leflunomide Orion 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2023-01-19

PL

Resepti

Leflunomide STADA 20 mg tabletti SPC 2021-10-29.doc

PL

Resepti

Lenalidomid Avansor 2.5 mg, 5 mg, 7.5 mg, 10 mg, 15 mg 20 mg ja 25 mg kapseli, kova SPC 2021-11-29

PL

Resepti

Lenalidomid Zentiva 2,5 mg, 5 mg, 7,5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg, 25 mg kovat kapselit SPC 2023-07-25

PL

Resepti

Lenalidomide Fresenius Kabi 2.5 mg, 5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg, 25 mg kapseli, kova valmisteyhteenveto 2021-09-21

PL

Resepti

Lenalidomide Grindeks 2,5 mg, 5 mg, 7,5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg, 25 mg kapseli, kova SPC 2022-06-13.docx

PL

Resepti

Lenalidomide Orion 5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg, 25 mg kapseli, kova SPC 2023-04-20

PL

Resepti

Lenalidomide Sandoz 2.5 mg, 5 mg, 7.5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg, 25 mg kapseli, kova valmisteyhteenveto 2023-04-03

PL

Resepti

Lenalidomide Stada 2.5 mg, 5 mg, 7.5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg ja 25 mg kapseli, kova SPC 2021-10-27

PL

Resepti

Leponex 25 mg, 100 mg tabletti SPC 2022-09-06

PL

Resepti

Lercanidipin Hydrochlorid Actavis 10 mg, 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2023-05-23

PL

Resepti

Lercanidipine Hydrochloride Accord 10 mg, 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-09-08

PL

Resepti

Lesamor 80 mg-12.5 mg tabletti SPC 2021-11-24

PL

Resepti

Lescol Depot 80 mg depottabletti SPC 2023-05-16

PL

Resepti

Letrolan 2.5 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-02-23

PL

Resepti

Letrozol Accord 2,5 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-03-10

PL

Resepti

Letrozol ratiopharm 2,5 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-05-19.doc

PL

Resepti

Letrozol Ratiopharm 2.5 tabletti SPC 2019-08-28

PL

Resepti

Letrozol STADA 2.5 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-04-21

PL

Resepti

Letrozole Sandoz 2.5 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-01-11

PL

Resepti/itsehoito

Levazyr 5 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-04-29

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  |  Seuraavat 30   >