Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 1201 - 1230 kokonaismäärästä 1491
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Seronil 20 mg kapseli, kova SPC 2020-10-29

PL

Resepti

Seroquel 25 mg, 100 mg, 150 mg, 200 mg, 300 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-11-08

PL

Resepti

Seroquel Prolong 50 mg, 150 mg, 200 mg, 300 mg, 400 mg depottabletti SPC 2021-11-08

PL

Resepti

Seroxat 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-11-11

PL

Resepti

Sertralin Hexal 50 mg, 100 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-02-15

PL

Resepti

Sertralin Krka 50 mg, 100 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-06-13

PL

Resepti

Sertralin Orion 50 mg, 100 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-10-25

PL

Resepti

Sertralin ratiopharm 50 mg, 100 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-09-01

PL

Resepti

Sertralin Teva (ent. Sertralin ratiopharm) 50, 100 mg tabletti SPC 2013-12-18

PL

Resepti

Sertraline Accord 50 mg, 100 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2023-05-26 Uusi

PL

Resepti

Sevelamer Pharmathen 800 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-10-18.docx

PL

Resepti

Sildenafil Orion 25 mg, 50 mg, 100 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-05-17

PL

Resepti

Sildenafil Sandoz 50 mg, 100 mg tabletti SPC 2022-06-13

PL

Resepti

Sildenafil Viatris 25 mg, 50 mg, 100 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-06-10

PL

Resepti

Simvastatin Krka 10 mg, 20 mg, 40 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-12-22

PL

Resepti

Simvastatin Mylan 10 mg, 20 mg, 40 mg, 80 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2023-03-16

PL

Resepti

Simvastatin Orion 10 mg, 20 mg, 40 mg, 80 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2023-03-21 Uusi

PL

Resepti

Simvastatin ratiopharm 10 mg, 20 mg, 40 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2023-03-24

PL

Resepti

Simvastatin ratiopharm 80 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2023-03-24

PL

Resepti

Simvastatin SanoSwiss 10 mg, 20 mg, 40 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2023-04-03 Uusi

PL

Resepti

Simvastatin SanoSwiss 80 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2023-04-03 Uusi

PL

Resepti

Sinafex 30 mg, 60 mg, 90 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-09-14

PL

Resepti

Sinemet 12.5 mg - 50 mg, 25 mg - 100 mg tabletti SPC 2021-01-14

PL

Resepti

Sinemet depot 50 mg - 200 mg depottabletti SPC 2021-04-30

PL

Resepti

Singulair 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2023-04-21

PL

Resepti

Singulair 4 mg purutabletti SPC 2023-04-21

PL

Resepti

Singulair 4 mg rakeet SPC 2023-04-21

PL

Resepti

Singulair 5 mg purutabletti SPC 2023-04-21

PL

Resepti

Sitagliptin Glenmark 25 mg, 50 mg, 100 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-08-17

PL

Resepti

Sitagliptin Grindeks 25 mg, 50 mg, 100 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-02-10

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  |  Seuraavat 30   >