Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 91 - 120 kokonaismäärästä 915
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Azithromycin STADA 250 mg, 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-06-14

PL

Resepti

Azona 50 mg kapseli, kova SPC 2020-11-04

PL

Resepti

Azzalure 125 Speywood-yksikköä, injektiokuiva-aine liuosta varten SPC 2022-07-04

PL

Resepti

Baklofen Mylan 10 mg, 25 mg tabletti SPC 2023-03-06

PL

Itsehoito

Bartal 100 mg enterotabletti SPC 2023-04-17

PL

Resepti

Beclomet Easyhaler 100 mikrog-annos inhalaatiojauhe SPC 2020-08-27

PL

Resepti

Beclomet Easyhaler 200 mikrog-annos inhalaatiojauhe SPC 2020-08-14

PL

Resepti

Beclomet Easyhaler 400 mikrog-annos inhalaatiojauhe SPC 2020-08-27

PL

Resepti/itsehoito

Benadryl 8 mg kapseli, kova SPC 2022-10-03

PL

Itsehoito

Berocca tabletti SPC 2019-07-19

PL

Resepti

Betahistine Accord 24 mg tabletti SPC 2019-08-27.doc

PL

Resepti

Bezalip 400 mg depottabletti SPC 2022-09-29

PL

Resepti

Bicalutamid Orion 150 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-01-18

PL

Resepti

Bicalutamid Orion 50 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-01-18

PL

Resepti

Bicalutamide Accord 150 mg kalvopäällysteiset tabletit SPC 2022-11-09

PL

Resepti

Bicavan 150 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-01-18

PL

Resepti

Bicavan 50 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-01-18

PL

Resepti

Bifril Comp 30 mg/12.5 mg tabletti SPC 2011-07-22

PL

Itsehoito

Bisolvon 8 mg tabletti SPC 2023-07-15

PL

Resepti

Bisoproact 2.5 mg, 5 mg, 10 mg tabletti SPC 2021-06-04

PL

Resepti

Bisoprolol ratiopharm 5 mg, 10 mg tabletti SPC 2019-11-27

PL

Resepti

Bisoprolol Sandoz 2.5 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-06-25

PL

Resepti

Bisoprolol Sandoz 5 mg, 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-06-25

PL

Itsehoito

Bloctil 100 mg kapseli, kova SPC 2023-02-28

PL

Resepti

Braltus 10 mikrog-vapautunut annos inhalaatiojauhe, kapseli, kova SPC 2021-06-01

PL

Resepti

Bricanyl Turbuhaler 0,25 mg-annos ja 0,5 mg-annos inhalaatiojauhe SPC 2023-04-21

PL

Resepti

Budenofalk 3 mg enterokapseli, kova SPC 2021-07-30

PL

Resepti

Budenofalk 9 mg enterorakeet SPC 2021-11-25

PL

Resepti

Budesonid Easyhaler 100 mikrog-annos inhalaatiojauhe SPC 2022-03-04

PL

Resepti

Budesonid Easyhaler 200 mikrog-annos inhalaatiojauhe SPC 2022-03-04

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  |  Seuraavat 30   >