Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 721 - 750 kokonaismäärästä 914
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Salflumix Easyhaler 50_250 ja 50_500 mikrog-annos inhalaatiojauhe SPC 2020-02-19.doc

PL

Resepti

Salmeterol-Fluticasone Neutec 50 mikrog-500 mikrog-annos inhalatiojauhe, annosteltu SPC 2020-10-07

PL

Resepti

Salmeterol-Fluticasone Neutec 50-100, 50-250 mikrog-annos inhalaatiojauhe, annosteltu SPC 2020-10-07

PL

Resepti

Salmex 50-100, 50-250, 50-500 mikrog-annos inhalaatiojauhe, annosteltu SPC 2022-06-28

PL

Resepti

Sawis 2 mg tabletti SPC 2022-11-16

PL

Itsehoito

Sedonium tabletti, päällystetty SPC 2021-08-20

PL

Resepti

Sendoxan 50 mg tabletti SPC 2021-05-24

PL

Resepti

Sepram 10 mg, 20 mg, 30 mg, 40 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-05-20

PL

Resepti

Serdolect 4 mg, 12 mg, 16 mg, 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-12-21

PL

Resepti

Serefarm 50 mikrog-100 mikrog-annos, 50 mikrog-250 mikrog-annos, 50 mikrog-500 mikrog-annos, inhalaatiojauhe, annosteltu SPC 2022-05-31

PL

Resepti

Serenase 1 mg, 10 mg tabletti ja 2 mg-ml oraaliliuos SPC 2021-11-11

PL

Resepti

Serenase 1 mg, 10 mg tabletti ja 2 mg-ml oraaliliuos SPC 2021-11-11

PL

Resepti

Seretide Diskus 50 mikrog-100 mikrog, 50 mikrog-250 mikrog, 50 mikrog-500 mikrog - annos inhalaatiojauhe, annosteltu SPC 2023-05-22 Uusi

PL

Resepti

Serevent Diskus 50 mikrog-annos inhalaatiojauhe, annosteltu SPC 2023-05-01

PL

Resepti

Seromex 20 mg kapseli, kova SPC 2021-02-18

PL

Resepti

Seroquel 25 mg, 100 mg, 150 mg, 200 mg, 300 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2023-04-28

PL

Resepti

Seroquel Prolong 50 mg, 150 mg, 200 mg, 300 mg, 400 mg depottabletti SPC 2023-04-28

PL

Resepti

Sertralin Teva (ent. Sertralin ratiopharm) 50, 100 mg tabletti SPC 2013-12-18

PL

Resepti

Sevelamer Avansor 800 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-12-04

PL

Resepti

Sildenafil STADA 25 mg, 50 mg, 100 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-04-27

PL

Resepti

Sildenafil Viatris 25 mg, 50 mg, 100 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2023-08-11 Uusi

PL

Itsehoito

Silotoc 50 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2023-07-15

PL

Resepti

Simvastatin Krka 10 mg, 20 mg, 40 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-12-22

PL

Resepti

Simvastatin Mylan 10 mg, 20 mg, 40 mg, 80 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2023-03-16

PL

Resepti

Simvastatin Orion 10 mg, 20 mg, 40 mg, 80 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2023-03-21

PL

Resepti

Simvastatin ratiopharm 10 mg, 20 mg, 40 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2023-03-24

PL

Resepti

Simvastatin ratiopharm 80 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2023-03-24

PL

Resepti

Simvastatin SanoSwiss 10 mg, 20 mg, 40 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2023-04-03

PL

Resepti

Simvastatin SanoSwiss 80 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2023-04-03

PL

Resepti

Singulair 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2023-04-21

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  |  Seuraavat 30   >