Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 421 - 450 kokonaismäärästä 911
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Lercanidipine Hydrochloride Accord 10 mg, 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-09-08

PL

Resepti

Letrolan 2.5 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-02-23

PL

Resepti

Letrozol Accord 2,5 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-03-10

PL

Resepti

Letrozol ratiopharm 2,5 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-05-19.doc

PL

Resepti

Letrozol Ratiopharm 2.5 tabletti SPC 2019-08-28

PL

Resepti

Letrozol STADA 2.5 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-04-21

PL

Resepti

Letrozole Sandoz 2.5 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-01-11

PL

Resepti/itsehoito

Levazyr 5 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-04-29

PL

Resepti/itsehoito

Levocetirizin ratiopharm 5 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2023-01-05

PL

Resepti/itsehoito

Levocetirizin Stada 5 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-12-07

PL

Itsehoito

Levodonna 1,5mg tabletti SPC 2019-03-21

PL

Resepti

Levomepromazine Orion 25 mg, 50 mg, 100 mg tabletti SPC 2020-09-17

PL

Resepti

Levomepromazine Orion 5 mg tabletti SPC 2021-06-16

PL

Resepti

Levomethadone G.L. Pharma 2,5 mg, 5 mg, 10 mg, 20 mg, 30 mg, tabletti, SPC 2020-02-26.docx

PL

Resepti

Levomethadone G.L. Pharma 2,5 mg, 5 mg, 10 mg, 20 mg, 30 mg, tabletti, SPC 2020-05-05

PL

Resepti

Limbitrol 12,5 mg-5 mg kapseli, kova SPC 2022-06-23

PL

Resepti

Linatera 002mg-3mg tabletti SPC 2022-05-25 Uusi

PL

Resepti

Linatil 2.5 mg, 5 mg, 10 mg, 20 mg tabletti SPC 2020-06-19

PL

Resepti

Linatil 2.5 mg, 5 mg, 10 mg, 20 mg tabletti SPC 2021-10-13

PL

Resepti

Linatil comp 20 mg-12,5 mg tabletti SPC 2022-05-24

PL

Resepti

Linatilsan 5 mg, 10 mg, 20 mg tabletti SPC 2023-04-28 Uusi

PL

Resepti

Liofora 002mg-3mg tabletti SPC 2020-07-29.docx

PL

Resepti

Lipanthyl Penta 145 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-10-01

PL

Resepti

Lipcut 5 mg, 10 mg, 20 mg, 30 mg, 40 mg, 60 mg, 80 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-05-27

PL

Resepti

Lipcut 5 mg, 10 mg, 20 mg, 30 mg, 40 mg, 60 mg, 80 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-05-27

PL

Resepti

Lipcut 5 mg, 10 mg, 20 mg, 30 mg, 40 mg, 60 mg, 80 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2023-03-21 Uusi

PL

Resepti

Lipistad 10 mg, 20 mg, 40 mg, 80 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-06-30

PL

Resepti

Lipitor 10 mg, 20 mg, 40 mg, 80 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2023-03-17 Uusi

PL

Resepti

Liporion 10 mg, 20 mg, 40 mg, 80 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2023-03-30 Uusi

PL

Resepti

Livial 2.5 mg tabletti SPC 2021-04-27

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  |  Seuraavat 30   >