Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 271 - 300 kokonaismäärästä 906
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Entocort 2 mg tabletti ja liuotin peräruiskesuspensiota varten SPC 2020-10-28

PL

Resepti

Erlotinib Avansor 25 mg 100 mg 150 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-06-08

PL

Resepti

Erlotinib Krka 25 mg, 100 mg, 150 mg, tabletti, kalvopäällysteinen, SPC 2022-04-14

PL

Resepti

Erlotinib STADA 25 mg, 100 mg ja 150 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-07-08

PL

Resepti

Escitalopram Krka 5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-01-20

PL

Resepti

Escitalopram Sandoz 5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-06-08

PL

Resepti

Esomeprazol Navamedic 20 mg, 40 mg enterotabletti SPC 2020-04-30

PL

Resepti/itsehoito

Esopraz 20 mg, 40 mg enterotabletti SPC 2022-04-05

PL

Resepti

Estrofem 1 mg kalvopäällysteinen tabletti SPC 2022-01-24

PL

Resepti

Estrofem 2mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-01-24

PL

Resepti

Ethambutol Orion 500 mg tabletti SPC 2021-02-23

PL

Resepti

Etoricoxib Mylan 30 mg, 60 mg, 90 mg, 120 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-12-31

PL

Resepti

Etoricoxib Orion 30 mg, 60 mg, 90 mg, 120 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-02-28

PL

Resepti

Etoricoxib Sandoz 30 mg, 60 mg, 90 mg, 120 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-04-06

PL

Resepti

Etoricoxib Stada 30 mg, 60 mg, 90 mg, 120 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-11-15

PL

Resepti

Euglamin 3.5 mg tabletti SPC 2011-12-21

PL

Resepti

Everolimus Avansor 2.5 mg, 5 mg, 10 mg tabletti SPC 2022-08-04 Uusi

PL

Resepti

Everolimus Ethypharm 2.5 mg, 5 mg, 10 mg tabletti SPC 2022-01-25

PL

Resepti

Everolimus Krka 2.5 mg, 5 mg, 10 mg tabletti SPC 2022-04-25 Uusi

PL

Resepti

Everolimus Mylan 2,5 mg 5 mg 10 mg tabletti SPC 2022-08-04 Uusi

PL

Resepti

Everolimus Sandoz 2,5 mg, 5 mg, 10 mg tabletti SPC 2022-05-25

PL

Resepti

Ezetimib Actavis 10 mg tabletti SPC 2022-01-04

PL

Resepti

Ezetimib Liconsa 10 mg tabletti SPC 2021-02-09

PL

Resepti

Ezetimib Medical Valley 10 mg tabletti SPC 2021-07-09

PL

Resepti

Ezetimib Sandoz 10 mg tabletti SPC 2022-02-08

PL

Resepti

Ezetimib Stada 10 mg tabletti SPC 2022-02-09

PL

Resepti

Ezetimibe Accord 10 mg tabletti SPC 2022-03-02

PL

Resepti

Ezetimibe Mylan 10 mg tabletti SPC 2022-02-17

PL

Resepti

Ezetimibe Orion 10 mg tabletti SPC 2020-10-28

PL

Resepti

Ezetimibe ratiopharm 10 mg tabletti SPC 2022-01-11

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  |  Seuraavat 30   >