Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 31 - 60 kokonaismäärästä 915
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Amaryl 1 mg, 2 mg, 3 mg, 4 mg tabletti SPC 2022-10-19

PL

Resepti

Ambrisentan Accord 5 mg, 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2023-01-18

PL

Resepti

Ambrisentan AOP 5 mg, 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-07-05

PL

Resepti

Amitriptylin Abcur 10, 25 ja 50 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-01-11

PL

Resepti

Anafranil 10 mg, 25 mg tabletti, päällystetty SPC 2021-12-03

PL

Resepti

Anagrelid Avansor 0.5 mg kapseli SPC 2022-10-05

PL

Resepti

Anagrelid Orion 0,5 mg kapseli, kova SPC 2022-04-22

PL

Resepti

Anagrelide ratiopharm 0,5 mg kapseli, kova SPC 2022-12-02

PL

Resepti

Anagrelide Sandoz 0.5 mg kapseli, kova SPC 2022-10-24

PL

Resepti

Anagrelide STADA 0.5 mg kapseli, kova SPC 2022-09-22

PL

Resepti

Anastelb 1 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-11-30

PL

Resepti

Anastrozol Ratiopharm 1 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2012-08-09

PL

Resepti

Anastrozol Sandoz 1 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-06-08

PL

Resepti

Anastrozole Teva 1 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-11-22

PL

Resepti

Anazol 1 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-06-16

PL

Resepti

Angeliq 1mg-2mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-05-03

PL

Resepti

Anksilon 5 mg, 10 mg tabletti SPC 2020-10-23

PL

Resepti

Antrex 15 mg tabl SPC 2021-05-21

PL

Resepti

Apixaban Krka 2,5 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-10-04

PL

Resepti

Apixaban Krka 5 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-10-04

PL

Resepti

Apixaban ratiopharm 2,5 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-04-04

PL

Resepti

Apixaban ratiopharm 5 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-04-04

PL

Resepti

Apixaban ratiopharm GmbH 2.5 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2023-03-16

PL

Resepti

Apixaban ratiopharm GmbH 5 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2023-03-16

PL

Resepti

Apixaban Sandoz 5 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2023-04-12

PL

Resepti

Apixaban Stada 2.5 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-03-04

PL

Resepti

Apixaban Stada 5 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-03-04

PL

Resepti

Apixaban Viatris 2,5 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2023-02-07

PL

Resepti

Apixaban Viatris 5 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2023-02-07

PL

Resepti

Arcoxia 30 mg, 60 mg, 90 mg, 120 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-03-29

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  |  Seuraavat 30   >