Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 871 - 900 kokonaismäärästä 906
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Ventoline 2 mg tabletti SPC 2021-08-25

PL

Resepti

Ventoline Diskus 200 mikrog-annos inhalaatiojauhe, annosteltu SPC 2021-06-22

PL

Resepti

Verpamil 80 mg, 120 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-01-07

PL

Resepti

Vesicare 5 mg ja 10 mg, tabletti kalvopäällysteinen SPC 2021-08-01

PL

Resepti

Vesix 40 mg tabletti SPC 2021-09-01

PL

Resepti

Viacoram 3,5-2,5mg, 7mg-5mg tabletti SPC 2016-03-09

PL

Resepti

Vildagliptin STADA 50 mg tabletti SPC 2021-05-26

PL

Resepti

Vildagliptin-Metformin STADA 50 mg-850 mg, 50 mg-1000 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-08-12

PL

Resepti

Visanne 2 mg tabletti SPC 2021-05-28

PL

Resepti

Voltaren 25 mg, 50 mg enterotabletti SPC 2020-12-11

PL

Resepti

Voriconazole Sandoz 200 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-05-23 Uusi

PL

Resepti

Vreya 0,035 mg-2 mg tabletti, päällystetty SPC 2022-06-20

PL

Resepti

Xanor 0.25 mg, 0,5 mg, 1 mg, 2 mg tabletti SPC 2021-12-28

PL

Resepti

Xanor Depot 0.5 mg, 1 mg, 2 mg depottabletti SPC 2021-12-28

PL

Resepti

Xenazine 25 mg tabletti SPC 2022-02-04

PL

Resepti/itsehoito

Xyzal 5 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-07-14 Uusi

PL

Resepti

Yantil depot 100 mg, 150 mg, 200 mg depottabletti SPC 2010-11-15

PL

Resepti

Yanulez 2 mg-0,03 mg tabletti SPC 2021-11-15

PL

Resepti

Yasmin 003mg-3mg tabletti SPC 2021-11-03

PL

Resepti

Yasminelle 002mg-3mg tabletti SPC 2021-11-03

PL

Resepti

Yaz 002mg-3mg tabletti SPC 2021-11-03

PL

Resepti

Zanidip 10 mg ja 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-03-07

PL

Resepti

Zanipress 10 mg-10 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-01-31

PL

Resepti

Zanipress 20 mg-10 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-01-31

PL

Resepti

Zanipress 20 mg-20 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-01-31

PL

Resepti

Zarelle 75 mikrog tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-07-12

PL

Resepti

Zauton 5 mg, 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-09-14

PL

Resepti

Zeldox 20 mg, 40 mg, 60 mg, 80 mg kapseli, kova SPC 2021-10-05

PL

Resepti

Ziaxel 180 mg/2 mg kapseli SPC 2004-05-19

PL

Resepti

Ziprasidon Krka 20 mg, 40 mg, 60 mg, 80 mg kapseli, kova SPC 2022-02-08

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  |  Seuraavat 30   >