Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 391 - 420 kokonaismäärästä 906
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Innovair Nexthaler 200 mikrog-6 mikrog - inhalaatio inhalaatiojauhe SPC 2020-06-02

PL

Resepti

Inspra 25 mg, 50 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-04-07

PL

Resepti

Isangina 20 mg tabletti SPC 2017-10-02

PL

Resepti

Isangina 25, 50 mg depotkapseli SPC 2017-10-02

PL

Itsehoito

Kaliumjodidi G-L Pharma 65 mg tabletti SPC 2021-10-04

PL

Resepti

Kandrozid 4 mg, 8 mg, 16 mg, 32 mg tabletti SPC 2021-02-16

PL

Resepti

Kefalex 500 mg ja 750 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2016-12-15

PL

Resepti

Kefalex 500 mg, 750 mg kalvopäällysteinen tabletti SPC 2021-01-18

PL

Resepti

Kefalex 500 mg, 750 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-11-30

PL

Resepti

Kefalex 750 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2012-03-13

PL

Resepti

Kefexin 250 mg, 500 mg, 750 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-01-18

PL

Resepti

Kefexin 250 mg, 500 mg, 750 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-01-18

PL

Resepti/itsehoito

Kestine 10 mg tabletti SPC 2019-04-29

PL

Resepti

Kestine 20 mg tabletti SPC 2019-04-29

PL

Resepti

Ketipinor 25 mg, 100 mg, 200 mg, 300 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-12-16

PL

Resepti

Ketipinor 25 mg, 100 mg, 200 mg, 300 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-12-16

PL

Resepti

Ketomex 200 mg depottabletti SPC 2010-12-14

PL

Resepti

Klacid OD 500 mg säädellysti vapauttava tabletti SPC 2022-01-07

PL

Resepti

Kliogest kalvopäällysteinen tabletti SPC 2022-01-27

PL

Resepti

Klotriptyl 10.8 mg-10 mg, Klotriptyl mite 12.5 mg-5 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-12-03

PL

Resepti

Kytril 1 mg, 2 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-04-09

PL

Resepti

Kytril 1 mg, 2 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-04-09

PL

Resepti

Kyypakkaus 50mg tabletti SPC 2021-06-09

PL

Resepti

Lariam 250 mg tabletti SPC 2021-11-17

PL

Resepti

Leflunomide STADA 20 mg tabletti SPC 2021-10-29.doc

PL

Resepti

Leponex 25 mg, 100 mg tabletti SPC 2021-02-08

PL

Resepti

Lercanidipin Hydrochlorid Actavis 10 mg, 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-07-24

PL

Resepti

Letrolan 2.5 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-02-23

PL

Resepti

Letrozol Accord 2,5 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-03-10

PL

Resepti

Letrozol ratiopharm 2,5 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-05-19.doc

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  |  Seuraavat 30   >