Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 541 - 570 kokonaismäärästä 906
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Naproxen Mylan 500 mg tabletti SPC 2020-10-16

PL

Resepti

Naproxen Orion 250 mg, 500 mg tabletti SPC 2021-11-04

PL

Resepti

Natrilix 2.5 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-12-21

PL

Resepti

Natrilix Retard 1.5 mg depottabletti SPC 2021-11-24

PL

Resepti

Nebivolol Orion 5 mg tabletti SPC 2020-09-09

PL

Resepti

Neurontin 300 mg, 400 mg kapseli, kova SPC 2021-07-05

PL

Resepti

Neurotol slow 100 mg, 200 mg, 300 mg tabletti SPC 2022-01-31

PL

Resepti

Nevirapine Accord 400 mg depottabletti SPC 2022-04-21 Uusi

PL

Resepti

Nifedipin Alternova 30 mg, 60 mg depottabletti SPC 2022-01-04

PL

Resepti

Nitrazepam Accord 5 mg tabletti SPC 2022-03-30

PL

Resepti

Nitro 5 mg-24 t, 10 mg-24 t, depotlaastari SPC 2021-06-17

PL

Resepti

Nitrofur-C 75 mg kalvopäällysteinen tabletti SPC 2020-09-21.docx

PL

Resepti

Nitrofur-C 75 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-11-15

PL

Resepti

Nitroglycerin Orion 0.5 mg resoribletti SPC 2021-09-20

PL

Resepti

Nitrosid 5 mg, 10 mg, 20 mg tabletti SPC 2020-07-29

PL

Resepti

Nitrosid Retard 20 mg depotkapseli, kova SPC 2020-12-09

PL

Resepti

Norflex 100 mg depottabletti SPC 2021-10-06

PL

Resepti

Noritren 10 mg, 25 mg, 50 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-05-11

PL

Resepti

Norlevo 1,5 mg tabletti, SPC 2021-09-10

PL

Resepti

Novofem kalvopäällysteinen tabletti SPC 2022-02-07

PL

Resepti

Novopulmon Novolizer 200 mikrog-annos inhalaatiojauhe SPC 2022-07-01

PL

Resepti

Novopulmon Novolizer 400 mikrog-annos inhalaatiojauhe SPC 2022-06-14

PL

Resepti

Nyvigan voide+emätinpuikko, tabletti SPC 2020-11-09

PL

Resepti

Obsidan Fe++ comp kapseli, kova SPC 2020-05-06.docx

PL

Resepti

Olanzapin Orion 2.5 mg, 5 mg, 7.5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg tabletti SPC 2020-07-09

PL

Resepti

Olanzapin Ratiopharm 5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg tabletti, suussa hajoava SPC 2020-09-15

PL

Resepti

Olanzapine Accord 2.5 mg, 5 mg, 7.5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-04-26

PL

Resepti

Olmesartan Medoxomil Accord 10 mg, 20 mg, 40 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2018-10-25

PL

Resepti

Olmesartan medoxomil Krka 10 mg, 20 mg, 40 mg, kalvopäällysteinen tabletti SPC 2020-06-08.docx

PL

Resepti

Olmesartan medoxomil Sandoz 10 mg, 20 mg, 40 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-07-22 Uusi

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  |  Seuraavat 30   >