Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 331 - 360 kokonaismäärästä 906
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Formatris Novolizer 6 mikrog, 12 mikrog - annos, inhalaatiojauhe SPC 2022-01-03

PL

Resepti

Formaxa 12 mikrog-annos inhalaatiojauhe, kapseli, kova SPC 2020-05-10

PL

Resepti

Formoterol Easyhaler 12 mikrog-annos inhalaatiojauhe SPC 2022-02-02

PL

Resepti

Formoterol Stada 12 mikrog inhalaatiojauhe, kapseli, kova SPC 2021-12-13

PL

Resepti

Fostimon 150 IU-ml injektiokuiva-aine SPC 2019-06-20

PL

Resepti

Fostimon 75 IU-ml injektiokuiva-aine SPC 2019-06-20

PL

Resepti

Fostimon Set 225 IU 300 IU injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten SPC 2019-03-29.doc

PL

Resepti

Fostimon Set 75 IU-ml 150 IU-ml injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten SPC 2019-06-20.doc

PL

Resepti

Frisium 10 mg tabletti SPC 2021-01-04

PL

Resepti

Froidir 25 mg, 100 mg tabletti SPC 2021-02-08

PL

Resepti

Frovaptan 2.5 mg tabletti SPC 2022-03-28 Uusi

PL

Resepti

Frovatriptan Sandoz 2,5 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-05-11

PL

Resepti

Furesis 20 mg, 40 mg tabletti SPC 2020-08-26

PL

Resepti

Furesis comp tabletti SPC 2020-11-17

PL

Resepti

Gabrion 300 mg, 400 mg kapseli, kova SPC 2022-04-20

PL

Resepti

Gefina 5 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-11-11

PL

Resepti

Gefitinib Accord 250 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-03-16

PL

Resepti

Gefitinib Avansor 250 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-05-24

PL

Resepti

Gefitinib ratiopharm 250 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-11-16

PL

Resepti

Gefitinib Stada 250 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-10-05

PL

Resepti

Gestinyl 20 mikrog-75 mikrog, 30 mikrog-75 mikrog tabletti, päällystetty SPC 2022-01-24

PL

Resepti

Glimepirid Orion 1, 2, 3, 4, 6 mg tabletti SPC 2013-08-21

PL

Resepti

Glucagen 1mg injektiokuiva-aine ja liuotin liuosta varten SPC 2022-01-24

PL

Resepti

Gonasi Set injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten SPC 2021-11-09

PL

Resepti

Granisetron Stada 1 mg, 2 mg kalvopäällysteiset tabletit SPC 2021-01-25

PL

Resepti

Halcion 0.25 mg tabletti SPC 2021-09-01

PL

Resepti

Harmonet 75 mikrog-20 mikrog tabletti, päällystetty SPC 2021-06-01

PL

Itsehoito

Harpatinum kapseli, pehmeä SPC 2019-11-01

PL

Resepti

Heinix 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-06-27 Uusi

PL

Resepti

Helipak A enterokapseli ja tabletti SPC 2021-10-14

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  |  Seuraavat 30   >