Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 211 - 240 kokonaismäärästä 906
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Dasatinib Mylan 20 mg, 50 mg, 70 mg, 80 mg, 100 mg, 140 mg, tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-02-17

PL

Resepti

Dasatinib Sandoz 20 mg, 50 mg, 70 mg, tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-02-22

PL

Resepti

Dasatinib Stada tabletti, kalvopäällysteinen 20 mg, 50 mg, 70 mg, 80 mg, 100mg,140 mg SPC 2022-02-16 Uusi

PL

Resepti

Daylette 0,02 mg-3 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-03-30

PL

Resepti

Deflazacort Vital Pharma Nordic 6 mg, 30 mg, tabletti valmisteyhteenveto 2022-06-09

PL

Resepti

Desirett 75 mikrog tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-03-29

PL

Resepti/itsehoito

Deslox 5 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-06-08

PL

Resepti

Desogestrel Ratiopharm 75 mikrog tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-04-06 Uusi

PL

Resepti

Desogestrel Sandoz tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-08-11

PL

Resepti

Dexametason Abcur 1 mg , 4 mg tabletti valmisteyhteenveto 2021-10-19

PL

Resepti

Diane Nova 2mg-35mikrog tabletti SPC 2022-02-07

PL

Resepti

Diapam 2 mg, 5 mg, 10 mg tabletti SPC 2021-02-04

PL

Resepti

Diasectral 200 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-12-01

PL

Resepti

Diclomex Rapid 50 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-04-06

PL

Resepti

Dienogest Besins 2 mg tabletti SPC 2021-01-27

PL

Resepti

Dienorette 2 mg-0,03 mg kalvopäällysteiset tabletit SPC 2021-12-22 Uusi

PL

Resepti

Diflucan 50 mg,100 mg,150 mg kapseli, kova SPC 2022-03-15

PL

Resepti

Digoxin Orion 0.25 mg, Digoxin Orion Semi 0.125 mg, Digoxin Orion Mite 0.0625 mg tabletti SPC 2019-09-20

PL

Resepti

Dilmin 120 mg depottabletti SPC 2021-05-28

PL

Resepti

Dilzem 60 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-07-20

PL

Resepti

Dilzem 90 mg, 120 mg depottabletti SPC 2021-07-20

PL

Resepti

Diuramin 5 mg-50 mg tabletti SPC 2022-04-28

PL

Resepti

Diuramin mite 2.5 mg-25 mg tabletti SPC 2022-04-28

PL

Resepti

Divifarm 1000 IU, 7000 IU, 30000 IU tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-02-03

PL

Resepti

Divifarm 800 IU tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-02-03

PL

Resepti

Diviseq tabletti SPC 2001-02-12

PL

Resepti

Diza 0.02 - 3 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-11-09

PL

Resepti

Dizmine (28) tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-10-04.docx

PL

Resepti

Dizminelle 0,02 mg-3 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-04-22

PL

Resepti

Dolatramyl 100 mg, 150 mg, 200 mg depottabletit SPC 2021-07-20

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  |  Seuraavat 30   >