Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 241 - 270 kokonaismäärästä 915
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Diflucan 50 mg,100 mg,150 mg kapseli, kova SPC 2022-10-18

PL

Resepti

Digoxin Orion 0.25 mg, Digoxin Orion Semi 0.125 mg, Digoxin Orion Mite 0.0625 mg tabletti SPC 2019-09-20

PL

Resepti

Dilzem 60 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2023-03-30

PL

Resepti

Dilzem 90 mg, 120 mg depottabletti SPC 2023-03-30

PL

Resepti

Diuramin 5 mg-50 mg tabletti SPC 2022-04-28

PL

Resepti

Diuramin mite 2.5 mg-25 mg tabletti SPC 2022-04-28

PL

Resepti

Divifarm 1000 IU, 7000 IU, 30000 IU tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-02-03

PL

Resepti

Divifarm 2000 IU tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2023-05-10

PL

Resepti

Divifarm 800 IU tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-02-03

PL

Resepti

Diviseq tabletti SPC 2001-02-12

PL

Resepti

Diza 0.02 - 3 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-12-07

PL

Resepti

Dizmine (28) tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2023-02-16

PL

Resepti

Dizminelle 0,02 mg-3 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-09-20

PL

Resepti

Dolatramyl 100 mg, 150 mg, 200 mg depottabletit SPC 2021-07-20

PL

Resepti

Dolerin 500 mg-150 mg tabletti SPC 2023-03-30

PL

Resepti

Dolmed 5 mg tabletti SPC 2023-06-30

PL

Resepti

Donepezil Krka 5 mg, 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-10-20

PL

Resepti

Donepezil Navamedic (ent. Donepezil Aspen) 5, 10 mg tabletti SPC 2017-12-07

PL

Resepti

Donepezil Orion 5 mg, 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-10-20

PL

Resepti

Doximycin 100 mg, 150 mg tabletti SPC 2022-12-20

PL

Resepti

Dronedarone Stada 400 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-02-18

PL

Resepti

Drospin Midas 3 mg - 0,03 mg tabletti SPC 2015-06-15

PL

Resepti

Duact kapseli, kova SPC 2020-09-17

PL

Resepti

Dysport 300 U injektiokuiva-aine, liuosta varten SPC 2022-06-03

PL

Resepti

Dysport 500 U injektiokuiva-aine, liuosta varten SPC 2022-06-03

PL

Resepti

Efavirenz Aurobindo 600 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2023-06-19 Uusi

PL

Resepti

Efavirenz Sandoz 600 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2023-06-22

PL

Resepti

Effortil 5 mg tabletti SPC 2021-05-31

PL

Resepti

Eletriptan Orion 20 mg, 40 mg tabletti SPC 2021-07-06

PL

Resepti

Emtricitabine-Tenofovir disoproxil Accordpharma 200 mg-245 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2023-04-21 Uusi

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  |  Seuraavat 30   >