Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 181 - 210 kokonaismäärästä 906
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Clozapine Accord 25 mg, 100 mg, 200 mg tabletti SPC 2021-10-25

PL

Resepti

Colrefuz 500 mikrog tabletti SPC 2021-12-14

PL

Resepti

Concerta 18 mg, 27 mg, 36 mg, 54 mg depottabletti SPC 2022-07-07 Uusi

PL

Resepti

Coprenessa 4 mg-1.25 mg tabletti SPC 2022-05-12

PL

Resepti

Coprenessa 8 mg-2.5 mg tabletti SPC 2021-11-29

PL

Resepti

Cordarone 100 mg, 200 mg tabletti SPC 2021-11-01

PL

Resepti

Cortiment 9 mg depottabletti SPC 2020-09-02

PL

Resepti

Coveram 5 mg-5 mg, 5 mg-10 mg, 10 mg-5 mg, 10 mg-10 mg tabletti SPC 2021-07-28

PL

Resepti

Coversyl Comp Novum 10 mg-2.5 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-01-31

PL

Resepti

Coversyl Comp Novum 5 mg-1.25 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-01-31

PL

Resepti

Coversyl Novum 10 mg tabletti SPC 2021-11-15

PL

Resepti

Coversyl Novum 2.5 mg tabletti SPC 2021-11-15

PL

Resepti

Coversyl Novum 5 mg tabletti SPC 2021-11-15

PL

Resepti

Cozaar 12.5 mg, 50 mg, 100 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-05-17

PL

Resepti

Cozaar 12.5 mg, 50 mg, 100 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-05-17

PL

Resepti

Cozaar 12.5 mg, 50 mg, 100 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-05-17

PL

Resepti

Cozaar Comp 50 mg-12.5 mg, 100 mg-12.5 mg, Cozaar Comp Forte 100 mg-25 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-05-17

PL

Resepti

Cozaar Comp 50 mg-12.5 mg, 100 mg-12.5 mg, Cozaar Comp Forte 100 mg-25 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-05-17

PL

Resepti

Cozaar Comp 50 mg-12.5 mg, 100 mg-12.5 mg, Cozaar Comp Forte 100 mg-25 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-05-17

PL

Resepti

Crestor 5 mg, 10 mg, 20 mg, 40 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-08-17

PL

Resepti

Cypretyl 2mg 35 mikrog tabletti päällystetty SPC 2022-03-16

PL

Resepti

Dailiport 0,5 mg, 1 mg, 2 mg, 3 mg, 5 mg depotkapseli, kova SPC 2022-06-13 Uusi

PL

Resepti

Daisynelle 150 mikrog -20 mikrog ja 150 mikrog-30 mikrog tabletti SPC 2022-05-23

PL

Resepti

Dalacin 150 mg, 300 mg kapseli SPC 2021-10-20

PL

Resepti

Darunavir Accord 400 mg, 800 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-01-21

PL

Resepti

Darunavir Accord 600 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-01-28

PL

Resepti

Darunavir Medical Valley 400 mg, 800 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-12-14

PL

Resepti

Darunavir Medical Valley 600 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-12-14

PL

Resepti

Dasatinib Avansor 50 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-07-14

PL

Resepti

Dasatinib Krka 20 mg, 50 mg, 70 mg, 80 mg, 100 mg, 140 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-04-14

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  |  Seuraavat 30   >