Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 661 - 690 kokonaismäärästä 906
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

Resepti

Quetiapine Accord 50 mg depottabletti SPC 2021-07-01.doc

PL

Resepti

Quetiapine Accord 50 mg depottabletti SPC 2022-07-21 Uusi

PL

Resepti

Quetiapine Teva 25 mg, 100 mg, 200 mg, 300 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-05-09

PL

Resepti

Ramipril Orion 5 mg, 10 mg tabletti SPC 2021-12-27

PL

Resepti

Ramipril ratiopharm 2.5 mg, 5 mg, 10 mg tabletti SPC 2022-02-11

PL

Resepti

Relenza 5 mg-annos inhalaatiojauhe, annosteltu SPC 2021-10-26

PL

Resepti

Relert 40 mg tabletti SPC 2020-12-15

PL

Resepti

Renitec 5 mg, 10 mg, 20 mg tabletti SPC 2021-11-09

PL

Resepti

Renitec comp tabletti SPC 2021-11-15

PL

Resepti

Requip Depot 2 mg, 4 mg, 8 mg depottabletti SPC 2022-03-15

PL

Resepti

Revastad 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-04-16

PL

Resepti

Revia 50 mg tabletti SPC 2011-07-08.doc

PL

Resepti

Rigevidoncont 150mikrog-30 mikrog päällystetyt tabletti SPC 2022-07-12

PL

Resepti

Rinexin 50 mg depottabletti SPC 2022-01-17

PL

Resepti

Risedronat Accord 35 mg tabletti, kalvopäällysteinen 2022-02-08

PL

Resepti

Risedronat Sandoz 35 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-07-08

PL

Resepti

Rismyl 0.5 mg, 1 mg, 2 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-03-23 Uusi

PL

Resepti

Risperdal 0.5 mg, 1 mg, 2 mg, 3 mg, 4 mg, 6 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-11-11

PL

Resepti

Risperdal 0.5 mg, 1 mg, 2 mg, 3 mg, 4 mg, 6 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-11-11

PL

Resepti

Risperidon Krka 0.5 mg, 1 mg, 2 mg, 3 mg, 4 mg, 6 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-07-15

PL

Resepti

Risperidon Orion 0.5 mg, 1 mg, 2 mg, 3 mg, 4 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-10-19

PL

Resepti

Risperidon Ratiopharm 0.5 mg, 1 mg, 2 mg, 3 mg, 4 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-06-17

PL

Resepti

Risperidon Sandoz 0.5 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-01-19

PL

Resepti

Risperidon Sandoz 1 mg, 2 mg, 3 mg, 4 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-04-21

PL

Resepti

Risperidone Stada 0.5 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-06-10

PL

Resepti

Rivaroxaban Avansor 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-12-03

PL

Resepti

Rivaroxaban Avansor 15 mg, 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-12-03

PL

Resepti

Rivaroxaban ratiopharm 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-08-15

PL

Resepti

Rivaroxaban ratiopharm 15 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-08-15

PL

Resepti

Rivaroxaban ratiopharm 15 mg, 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-08-15 aloituspakkaus

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  |  Seuraavat 30   >