Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 781 - 810 kokonaismäärästä 915
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Sumatriptan Sandoz 50 mg, 100 mg tabletti SPC 2021-10-26

PL

Resepti/itsehoito

Sumatriptan Teva 50 mg, 100 mg, tabletti SPC 2021-02-09

PL

Resepti

Suprium 200 mg tabletti SPC 2021-12-13

PL

Resepti

Suprium 50 mg kapseli, kova SPC 2021-12-13

PL

Resepti

Symbicort Turbuhaler Forte inhalaatiojauhe SPC 2023-04-14

PL

Resepti

Symbicort Turbuhaler inhalaatiojauhe SPC 2023-04-14

PL

Resepti

Symbicort Turbuhaler Mite inhalaatiojauhe SPC 2023-04-14

PL

Resepti

Tadalafil Accord 10 mg kalvopäällysteiset tabletit SPC 2023-02-09

PL

Resepti

Tadalafil Accord 2,5 mg kalvopäällysteiset tabletit SPC 2023-02-09

PL

Resepti

Tadalafil Accord 20 mg kalvopäällysteiset tabletit SPC 2023-05-29

PL

Resepti

Tadalafil Accord 5 mg kalvopäällysteiset tabletit SPC 2023-02-09

PL

Resepti

Tadalafil AOP 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen, SPC 2022-02-07

PL

Resepti

Tadalafil Krka 10 mg tabletti, kalvopäällysteisnen SPC 2022-03-02

PL

Resepti

Tadalafil Krka 2.5 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-03-02

PL

Resepti

Tadalafil Krka 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-03-02

PL

Resepti

Tadalafil Krka 5 mg tabletti, kalvopäällysteisnen SPC 2022-03-02

PL

Resepti

Tadalafil Orion 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-03-28

PL

Resepti

Tadalafil Orion 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-03-28

PL

Resepti

Tadalafil Orion 5 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-03-28

PL

Resepti

Tadalafil ratiopharm 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-07-14

PL

Resepti

Tadalafil ratiopharm 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-09-02

PL

Resepti

Tadalafil ratiopharm 5 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-07-14

PL

Resepti

Tadalafil Sandoz, 5 mg, 10 mg ja 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-11-08

PL

Resepti

Tadalafil Stada 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-12-20

PL

Resepti

Tadalafil Stada 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-12-20

PL

Resepti

Tadalafil Stada 5 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-12-20

PL

Resepti

Tadalafil STADA Nordic 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2023-02-01

PL

Resepti

Tadalafil STADA Nordic 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2023-02-01

PL

Resepti

Tadalafil STADA Nordic 5 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2023-03-28

PL

Resepti

Tadex 10 mg, 20 mg tabletti SPC 2021-09-13

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  |  Seuraavat 30   >