Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 691 - 720 kokonaismäärästä 906
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Rivaroxaban ratiopharm 2,5 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-08-15

PL

Resepti

Rivaroxaban ratiopharm 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-08-15

PL

Resepti

Rivastigmin Stada 1.5 mg, 3 mg, 4.5 mg, 6 mg kapseli, kova SPC 2020-12-09

PL

Resepti

Rivatril 0,5 mg, 2 mg tabletti SPC 2022-02-02

PL

Resepti

Ropinirol KRKA 2 mg, 4 mg, 8 mg, depottabletti SPC 2022-04-20

PL

Resepti

Ropinirol Orion 2 mg, 4 mg, 8 mg depottabletti SPC 2021-06-23.doc

PL

Resepti

Ropinostad 2 mg, 4 mg, 8 mg depottabletti SPC 2020-04-28

PL

Resepti

Rosuvastatin Accord 5mg, 10mg, 20mg, 40mg, tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-07-05

PL

Resepti

Rosuvastatin Actavis 15 mg, 30 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-01-28

PL

Resepti

Rosuvastatin Actavis 5 mg, 10 mg, 20 mg, 40 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-10-19

PL

Resepti

Rosuvastatin Krka 5 mg, 10 mg, 20 mg, 40 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-01-12 Uusi

PL

Resepti

Rosuvastatin Mylan 5 mg, 10 mg, 20 mg, 40 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-05-06

PL

Resepti

Rosuvastatin Orion 5 mg, 10 mg, 20 mg, 40 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-05-31

PL

Resepti

Rosuvastatin ratiopharm 5 mg, 10 mg, 20 mg, 40 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-06-02

PL

Resepti

Rosuvastatin Stada 5 mg, 10 mg, 20 mg, 40 mg, tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-06-01

PL

Resepti

Rosuvastatin Xiromed 5 mg, 10 mg, 20 mg, 40 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-07-09

PL

Resepti

Rosuvastatin-Ezetimibe ratiopharm 5 mg- 10 mg, 10 mg-10 mg, 20 mg - 10 mg tabletti SPC 2021-12-29

PL

Resepti

Roxithromycin Sandoz 150 mg, 300 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-06-18

PL

Resepti

Rubira 0,02 mg-3 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-09-13

PL

Resepti

Rubira 0,03 mg-3 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-09-13

PL

Resepti

Salflumix Easyhaler 50_250 ja 50_500 mikrog-annos inhalaatiojauhe SPC 2020-02-19.doc

PL

Resepti

Salmeson 50-250, 50-500 mikrog-annos inhalaatiojauhe SPC 2019-05-24

PL

Resepti

Salmeterol-Fluticasone Neutec 50 mikrog-500 mikrog-annos inhalatiojauhe, annosteltu SPC 2020-10-07

PL

Resepti

Salmeterol-Fluticasone Neutec 50-100, 50-250 mikrog-annos inhalaatiojauhe, annosteltu SPC 2020-10-07

PL

Resepti

Salmex 50-100, 50-250, 50-500 mikrog-annos inhalaatiojauhe, annosteltu SPC 2022-01-14

PL

Resepti

Sawis 2 mg tabletti SPC 2021-12-09

PL

Itsehoito

Sedonium tabletti, päällystetty SPC 2021-08-20

PL

Resepti

Sendoxan 50 mg tabletti SPC 2021-05-24

PL

Resepti

Sepram 10 mg, 20 mg, 30 mg, 40 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-05-20

PL

Resepti

Serbeca 8 mg-12.5 mg, 16 mg-12.5 mg, 32 mg-12.5 mg, 32 mg-25 mg tabletti SPC 2021-10-18

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  |  Seuraavat 30   >