Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 571 - 600 kokonaismäärästä 906
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Olmesartan medoxomil Stada 10 mg, 20 mg, 40 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-02-04

PL

Resepti

Olmesartan medoxomil-Amlodipine Accord 20 mg-5 mg, 40 mg-5 mg, 40 mg-10 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-06-27 Uusi

PL

Resepti

Olmesartan medoxomil-Amlodipine Krka 20 mg-5 mg, 40 mg-5 mg, 40 mg-10 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-04-21

PL

Resepti

Olmesartan medoxomil-hydrochlorothiazide Accord 20 mg-12.5 mg, 20 mg-25 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-06-03

PL

Resepti

Olmesartan medoxomil-hydrochlorothiazide Accord 40 mg-12.5 mg, 40 mg-25 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-06-03

PL

Resepti

Olmetec 10mg, 20mg, 40mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-03-01

PL

Resepti

Olmetec Plus 20 mg-12,5 mg, 20 mg-25 mg tabletti SPC 2022-03-01

PL

Resepti

Olmetec Plus 40 mg-12.5 mg, 40 mg-25 mg tabletti SPC 2022-03-01

PL

Resepti

Oltar 1 mg, 2 mg, 3 mg tabletti SPC 2022-05-26

PL

Resepti

ONCOTICE jauhe suspensiota varten, virtsarakkoon SPC 2022-03-15

PL

Resepti

Ondansetron STADA 4 mg, 8 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-01-21

PL

Resepti

Opamox 15 mg, 30 mg, 50 mg tabletti SPC 2021-05-07

PL

Resepti

Optinate Septimum 35 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-02-26

PL

Resepti

Orbeos 10 mg, 20 mg, 40 mg, 80 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-01-24

PL

Resepti

Orgametril 5 mg tabletti SPC 2021-04-27

PL

Resepti

Oribamide 500 mg, kapseli, kova SPC 2021-10-29

PL

Resepti/itsehoito

Oriptan 50 mg,100 mg tabletti SPC 2021-02-25.doc

PL

Resepti

Ormox 10 mg, 20 mg tabletti SPC 2021-07-15

PL

Resepti

Orstanorm 2.5 mg tabletti SPC 2011-12-16

PL

Resepti

Orudis 100 mg kapseli, kova SPC 2021-07-26

PL

Resepti

Ovestin 1 mg, 2 mg tabletti SPC 2022-01-04

PL

Resepti

Oxamin 15 mg tabletti SPC 2019-12-27

PL

Resepti

Oxcarbazepin Mylan 150 mg, 300 mg, 600 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-06-01

PL

Resepti

Oxiklorin 100 mg 300 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-04-06

PL

Resepti

Oxis Turbuhaler 12 mikrog-annos inhalaatiojauhe SPC 2021-06-18

PL

Resepti

Oxis Turbuhaler 6 mikrog-annos inhalaatiojauhe SPC 2021-06-18

PL

Resepti

Oxybutynin Mylan 5 mg tabletti SPC 2020-12-16

PL

Resepti

Oxycodone-Naloxone Krka 10 mg-5 mg, 20 mg-10 mg, 40 mg-20 mg depottabletti SPC 2021-05-18

PL

Resepti

Oxycontin Depot 5 mg, 10 mg, 20 mg 40 mg, 80 mg depottabletti SPC 2020-09-04

PL

Resepti

Oxycontin Depot 5 mg, 10 mg, 20 mg, 40 mg, 80 mg depottabletti SPC 2021-03-11

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  |  Seuraavat 30   >