Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 841 - 870 kokonaismäärästä 906
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Topiramat ratiopharm 25 mg, 50 mg, 100 mg, 200 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-03-03

PL

Resepti

Topiramat Sandoz 25 mg, 50 mg, 100 mg, 200 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-06-08 Uusi

PL

Resepti

Tramadol Krka 100 mg, 150 mg, 200 mg Krka depottabletti SPC 2022-03-07

PL

Resepti

Tramadol Retard Hexal 100 mg depottabletti SPC 2022-01-20

PL

Resepti

Tramal Retard 50 mg, 100 mg, 150 mg, 200 mg depottabletti SPC 2022-04-13

PL

Resepti

Transiderm-Nitro 5 mg-24 tuntia, 10 mg-24 tuntia depotlaastari SPC 2021-10-12

PL

Resepti

Trexan 2.5 mg, 10 mg tabletti SPC 2022-02-18

PL

Resepti

Trikozol 400mg tabletti SPC 2020-10-12

PL

Resepti

Triptyl 10 mg, 25 mg, 50 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-11-04

PL

Resepti

Trisekvens kalvopäällysteinen tabletti SPC 2022-02-07

PL

Resepti

Triveram 10 mg-5 mg-5 mg, 20 mg-5 mg-5 mg, 20 mg-10 mg-5 mg, 20 mg-10 mg-10 mg, 40 mg-10 mg-10 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-07-08

PL

Resepti

Trospium Verman 20 mg tabletti SPC 2021-03-24

PL

Resepti

Truxal 15 mg, 25 mg, 50 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-02-12

PL

Itsehoito

Ulipristal Acetate Stada tableti, kalvopäällysteinen 30 mg SPC 2022-02-28

PL

Resepti

Uromitexan 400 mg tabletti, kalvopäällysteinen, SPC 2021-02-01

PL

Resepti

Uromitexan 600 mg tabletti, kalvopäällysteinen, SPC 2021-02-01

PL

Resepti

Vagidonna 10 mikrog emätinpuikko, tabletti SPC 2022-02-21

PL

Resepti

Vagifem 10 mikrog emätinpuikko, tabletti SPC 2022-02-08

PL

Resepti

Vagirux 0,01 mg emätinpuikko,tabletti SPC 2020-11-05

PL

Resepti

Valsarstad 40 mg, 80 mg, 160 mg, 320 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-10-21

PL

Resepti

Valsartan Actavis 40 mg, 80 mg, 160 mg, 320 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-04-12

PL

Resepti

Valsartan Krka 320 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-07-14

PL

Resepti

Valsartan Krka 40 mg, 80 mg, 160 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-01-31

PL

Resepti

Valsartan-Hydrochlorothiazide Krka 80 mg-12.5 mg, 160 mg-12.5 mg, 160 mg-25 mg, 320 mg-12.5 mg, 320 mg-25 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-07-20 Uusi

PL

Resepti

Valsartan-Hydrochlorothiazide Krka 80 mg-12.5 mg, 160 mg-12.5 mg, 160 mg-25 mg, 320 mg-12.5 mg, 320 mg-25 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-07-20 Uusi

PL

Resepti

Valsartan-Hydroklortiazid Actavis 320 mg-12.5 mg, 320 mg-25 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-02-10

PL

Resepti

Valsartan/Hydroklortiazid Actavis 80mg/12.5mg, 160mg/12.5mg, 160mg/25mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-11-30

PL

Resepti

Valsartore Comp 80 mg-12,5 mg, 160 mg-12,5 mg, 160 mg-25 mg kalvopäällysteinen tabletti SPC 2022-03-28

PL

Resepti

Vendiol 60 microg -15 microg tabletti, kavopäällysteinen SPC 2021-05-10

PL

Resepti

Ventilastin Novolizer 100 mikrog-annos inhalaatiojauhe SPC 2022-01-27

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  |  Seuraavat 30   >