Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 361 - 390 kokonaismäärästä 906
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti/itsehoito

Hidrasec 100 mg kapseli, kova SPC 2021-12-01

PL

Resepti/itsehoito

Histec 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-06-04

PL

Resepti

Hydantin 100 mg tabletti SPC 2021-11-08

PL

Resepti

Hydrea 500 mg kapseli, kova SPC 2022-07-11 Uusi

PL

Resepti

Hydrex 50 mg, Hydrex semi 25 mg tabletti SPC 2021-11-17

PL

Resepti

Hydrocortison 10mg tabletti SPC 2021-04-08

PL

Resepti

Hydrocortisone Activase 10 mg tabletti SPC 2019-08-23

PL

Resepti

Hydrocortisone Activase 20 mg tabletti SPC 2019-08-23

PL

Resepti

Hydrocortisone Orion 10 mg tabletti SPC 2021-06-17

PL

Resepti

Hydroxyurea Medac 500 mg kapseli, kova SPC 2022-02-07

PL

Resepti

Hydroxyzine Orifarm 25 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-05-16

PL

Resepti

Hypoloc 5 mg tabletti SPC 2021-12-02

PL

Resepti

Hypoloc Comp 5 mg-12.5 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-04-25

PL

Resepti

Ibandronat Stada 150 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-11-16

PL

Resepti

Ibandronate ratiopharm 150 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-02-10

PL

Resepti

Ibandronate ratiopharm 50 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-02-10

PL

Resepti

Ibumetin 600 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-09-01

PL

Resepti

Ibusal 400 mg, 600 mg, 800 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-12-18

PL

Resepti

Imatinib Krka d.d. 100 mg, 400 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-03-01 Uusi

PL

Resepti/itsehoito

Imocur 2 mg kapseli, kova SPC 2022-07-12

PL

Resepti

Imodium 2 mg kapseli, kova SPC 2022-06-16

PL

Itsehoito

Imodium 2 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-03-29

PL

Resepti

Imovane 5 mg, 7.5 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-02-22

PL

Resepti

Imurel 25 mg, 50 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-01-28

PL

Resepti

Imvlo 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-09-22

PL

Resepti

Indapamide Orion 1.5 mg depottabletti SPC 2022-03-31

PL

Resepti

Indivina 1 mg- 2,5 mg, 1 mg - 5 mg, 2 mg - 5 mg tabletti SPC 2021-11-18

PL

Resepti

Indometin 50 mg kapseli, kova SPC 2021-09-10

PL

Resepti

Inegy 10 mg-20 mg, 10 mg-40 mg, 10 mg-80 mg tabletti SPC 2021-04-28

PL

Resepti

Innovair nexthaler 100 mikrog-6 mikrog-inhalaatio inhalaatiojauhe SPC 2020-09-09

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  |  Seuraavat 30   >