Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 601 - 630 kokonaismäärästä 906
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Oxycorion Depot 5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg, 30 mg, 40 mg, 60 mg, 80 mg depottabletti SPC 2022-07-13 Uusi

PL

Resepti

Oxyswiss Depot 5 mg, 10 mg, 20 mg, 40 mg, depottabletti SPC 2021-09-28

PL

Resepti

Palexia Depot 25 mg depottabletti SPC 2020-03-27

PL

Resepti

Palexia Depot 50 mg, 100 mg, 150 mg, 200 mg, 250 mg depottabletti SPC 2020-03-27

PL

Resepti

Paroxetin Orion 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-11-04

PL

Itsehoito

Pepcid Duo 10 mg - 165 mg - 800 mg purutabletti SPC 2021-12-14

PL

Resepti

Peratsin 2 mg, 4 mg, 8 mg tabletti SPC 2021-06-04

PL

Resepti

Perindopril Krka 4 mg tabletti SPC 2021-09-15

PL

Resepti

Perindopril Krka 8 mg tabletti SPC 2021-09-15

PL

Resepti

Perindopril Orion 4 mg tabletti SPC 2021-09-30

PL

Resepti

Perindopril Orion 8 mg tabletti SPC 2021-09-30

PL

Resepti

Perindopril ratiopharm 4 mg tabletti SPC 2021-09-15

PL

Resepti

Perindopril Ratiopharm 8 mg tabletti SPC 2021-09-15

PL

Resepti

Perindopril-Indapamid Sandoz 4 mg-1.25 mg tabletti SPC 2022-05-31

PL

Resepti

Pertriptyl 2 mg-25 mg, 4 mg-25 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-11-10

PL

Resepti

Physiotens 0.2 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-10-01

PL

Resepti

Physiotens 0.4 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-10-01

PL

Resepti/itsehoito

Picorion 5 mg tabletti SPC 2021-12-29

PL

Resepti

Pirfenidone STADA 267 mg, 801 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-04-25

PL

Resepti/itsehoito

Postafen 25 mg tabletti SPC 2021-12-07

PL

Resepti

Postinor 1,5 mg tabletti SPC 2022-02-03

PL

Resepti

Pratsiol 1 mg, 2 mg tabletti SPC 2020-07-22

PL

Resepti

Pravastatin Orion 20 mg, 40 mg tabletti SPC 2020-07-16

PL

Resepti

Pravastatin ratiopharm 20 mg, 40 mg tabletti SPC 2021-04-21

PL

Resepti/itsehoito

Precosa 250 mg jauhe oraalisuspensiota varten SPC 2022-01-17

PL

Resepti/itsehoito

Precosa 250 mg kapseli, kova SPC 2022-01-17

PL

Resepti

Prednisolon 5 mg, 20 mg, 40 mg tabletti SPC 2021-10-12

PL

Resepti

Prednison 5 mg tabletti SPC 2022-06-03 Uusi

PL

Resepti

Preterax 2 mg-0.625 mg tabletti SPC 2012-07-31

PL

Resepti

Preterax Novum 2.5 mg-0.625 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-01-31

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  |  Seuraavat 30   >