Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 811 - 840 kokonaismäärästä 906
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Telmisartan-Hydrochlorothiazide Accord 40 mg - 12,5 mg, 80 mg - 12,5 mg, 80 mg - 25 mg tabletti SPC 2022-03-23

PL

Resepti

Telmisartan-Hydrochlorothiazide Orion 40 mg-12.5 mg tabletti SPC 2021-12-02

PL

Resepti

Telmisartan-Hydrochlorothiazide Orion 80 mg-12.5 mg tabletti SPC 2021-12-02

PL

Resepti

Telmisartan-Hydrochlorothiazide Orion 80 mg-25 mg tabletti SPC 2021-12-02

PL

Resepti

Temesta 1 mg tabletti SPC 2020-09-24

PL

Resepti

Temgesic 0.2 mg, 0.4 mg resoribletti SPC 2021-05-31

PL

Resepti

Tenofovir disoproxil Accord 245 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-01-19

PL

Resepti

Tenofovir disoproxil Accordpharma 245 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-01-19

PL

Resepti

Tenofovir disoproxil Hexal 245 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-05-10

PL

Resepti

Tenofovir disoproxil Sandoz 245 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-05-10

PL

Resepti

Terolut 10 mg tabletti kalvopäällysteinen SPC 2022-03-10 Uusi

PL

Resepti

Tetralysal 150 mg kapseli, kova SPC 2021-10-29

PL

Resepti

Teveten 600 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-02-03

PL

Resepti

Teveten Comp 600 mg-12.5 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-05-10

PL

Resepti

Thiamazole Uni-Pharma 5 mg tabletti SPC 2020-08-20

PL

Resepti

Thyroxin 25 100 mikrog tabletti SPC 2020-11-01.doc

PL

Resepti

Tibelia 2.5 mg tabletti SPC 2021-03-01

PL

Resepti

Tibocina 2,5 mg tabletti SPC 2021-12-01

PL

Resepti

Tibolon Orifarm 2,5 mg tabletti SPC 2021-12-07

PL

Resepti

Tiogiva 18 mikrog inhalaatiojauhe, kapseli, kova SPC 2022-01-14

PL

Resepti

Tisamid 500 mg tabletti SPC 2021-07-07

PL

Resepti

Tizagelan 2 mg, 4 mg tabletti SPC 2022-04-26

PL

Itsehoito

Toilax 5 mg enterotabletti SPC 2022-05-31

PL

Itsehoito

Toilax yhdistelmäpakkaus, enterotabletti ja peräruiskesuspensio SPC 2022-05-31

PL

Resepti

Tolterodin ratiopharm 4 mg depotkapseli, kova SPC 2020-08-20

PL

Resepti

Tolterodin SanoSwiss 4 mg depotkapseli, kova SPC 2022-06-27

PL

Resepti

Tolterodine Sandoz 4 mg depotkapseli, kova SPC 2021-01-26

PL

Resepti

Topimax 25 mg, 50 mg, 100 mg, 200 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-05-30 Uusi

PL

Resepti

Topiramat Accord 25 mg, 50 mg, 100 mg, 200 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-12-02

PL

Resepti

Topiramat Orion 25, 50, 100, 200 mg tabletti SPC 2020-02-27

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  |  Seuraavat 30   >