Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 61 - 90 kokonaismäärästä 641
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Asacol 400 mg enterotabletti SPC 2020-01-27

PL

Resepti

Asacol 800 mg enterotabletti SPC 2020-01-27

PL

Resepti

Asasantin Retard säädellysti vapauttava kapseli SPC 2015-05-13

PL

Resepti

Atenolol Sandoz 25 mg ja 50 mg tabletti SPC 2019-05-13

PL

Resepti

Atorbir 10, 20, 40 mg tabletti SPC 2020-04-14

PL

Resepti

Atovaquone-Proguanil Glenmark 250-100 mg tabletti SPC 2019-06-20

PL

Resepti

Aurorix 150 mg, 300 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-04-09

PL

Resepti

Axympa 180 mg and 360 mg enterotabletti SPC 2020-02-27.doc

PL

Resepti

Azalia 75 mikrog tabletti SPC 2019-02-19

PL

Resepti

Azamun 25 mg ja 50 mg tabletti SPC 2019-09-09

PL

Itsehoito

Berocca tabletti SPC 2019-07-19

PL

Itsehoito

Betadine 10 mg-ml suuvesi SPC 2019-04-05

PL

Itsehoito

Betadine 100 mg-g voide SPC 2014-12-05

PL

Itsehoito

Betadine 100 mg-ml paikallisantiseptiliuos SPC 2016-06-06

PL

Itsehoito

Betadine 75 mg-ml ihonpuhdisteliuos SPC 2014-12-05

PL

Resepti

Betahistin ratiopharm 8 mg, 16 mg tabletti SPC 2020-03-16

PL

Resepti

Betahistine Accord 24 mg tabletti SPC 2019-08-27.doc

PL

Resepti

Betahistine Stada 8 mg, 16 mg, 24 mg tabletti SPC 2019-05-29.doc

PL

Resepti

Bezalip 400 mg depottabletti SPC 2019-06-05

PL

Resepti

Bicalutamid Orion 150 mg tabletti SPC 2018-05-04

PL

Resepti

Bicalutamid Orion 50 mg tabletti SPC 2018-05-04

PL

Resepti

Bicalutamide Accord 150 mg kalvopäällysteiset tabletit SPC 2020-04-27

PL

Resepti

Bicalutamide Bluefish 150 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-03-04

PL

Resepti

Bicalutamide Bluefish 50 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-03-04

PL

Resepti

Bicavan 150 mg tabletti SPC 2016-08-30

PL

Resepti

Bicavan 50 mg tabletti SPC 2016-08-30

PL

Resepti

Bioclavid 500 mg/125 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-06-14

PL

Resepti

Bioclavid 875 mg-125 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-06-14

PL

Resepti

Bisoprolol Accord 2.5 mg, 5 mg, 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2018-10-12

PL

Resepti

Bisoprolol Krka 2.5 mg, 5 mg, 10 mg tabletti SPC 2020-02-17

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  |  Seuraavat 30   >