Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 61 - 90 kokonaismäärästä 617
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Aurorix 150 mg, 300 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2023-01-04

PL

Resepti

Azalia 75 mikrog tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-01-31

PL

Itsehoito

Berocca tabletti SPC 2019-07-19

PL

Itsehoito

Betadine 10 mg-ml suuvesi SPC 2022-02-01

PL

Itsehoito

Betadine 100 mg-g voide SPC 2022-02-02

PL

Itsehoito

Betadine 100 mg-ml paikallisantiseptiliuos SPC 2022-04-21

PL

Resepti

Betahistine Accord 24 mg tabletti SPC 2019-08-27.doc

PL

Resepti

Betahistine Stada 8 mg, 16 mg, 24 mg tabletti SPC 2021-11-15

PL

Resepti

Bezalip 400 mg depottabletti SPC 2022-09-29

PL

Resepti

Bicalutamid Orion 150 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-01-18

PL

Resepti

Bicalutamid Orion 50 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-01-18

PL

Resepti

Bicalutamide Accord 150 mg kalvopäällysteiset tabletit SPC 2022-11-09

PL

Resepti

Bicavan 150 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-01-18

PL

Resepti

Bicavan 50 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-01-18

PL

Resepti

Bioclavid 500 mg - 125 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2023-02-10

PL

Resepti

Bioclavid 875 mg - 125 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2023-02-03

PL

Resepti

Bisoprolol Accord 2.5 mg, 5 mg, 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2023-02-06

PL

Resepti

Bisoprolol Krka 2.5 mg, 5 mg, 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-06-14

PL

Resepti

Bosentan Accord 62.5 mg, 125 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-09-06

PL

Resepti

Bosentan Actavis 125 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2023-06-06

PL

Resepti

Bosentan Orion 62,5 mg, 125 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2023-05-11

PL

Resepti

Budenofalk 3 mg enterokapseli, kova SPC 2021-07-30

PL

Resepti

Budenofalk 9 mg enterorakeet SPC 2021-11-25

PL

Resepti

Bunalict 2 mg-0.5 mg, 8 mg-2 mg resoribletti SPC 2023-01-06

PL

Resepti

Buprefarm 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40 mikrog-tunti depotlaastari SPC 2022-04-13

PL

Resepti

Buprefarm 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40 mikrog-tunti depotlaastari SPC 2022-04-13

PL

Resepti

Buprefarm 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40 mikrog-tunti depotlaastari SPC 2022-04-13

PL

Resepti

Bupremyl 5 mikrog-tunti, 10 mikrog-tunti, 20 mikrog-tunti depotlaastari SPC 2022-10-10

PL

Resepti

Buprenorphine Glenmark 5 mikrog-tunti, 10 mikrog-tunti,, 20 mikrog-tunti depotlaastari SPC 2022-05-30

PL

Resepti

Buprenorphine ratiopharm 5 mikrog, 10 mikrog, 20 mikrog-tunti depotlaastari SPC 2022-02-11

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  |  Seuraavat 30   >