Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 271 - 300 kokonaismäärästä 658
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Helipak A enterokapseli ja tabletti SPC 2019-03-19

PL

Resepti

Helipak K enterokapseli ja tabletti SPC 2018-02-14

PL

Resepti

Hipeksal 1 g tabletti SPC 2014-12-01

PL

Resepti

Hiprex 1 g tabletti SPC 2016-12-20

PL

Resepti/itsehoito

Histadin 10 mg tabletti SPC 2017-12-01

PL

Itsehoito

Histec 10 mg imeskelytabletti SPC 2019-01-08

PL

Resepti

Hydrex semi 25 mg, Hydrex 50 mg tabletti SPC 2018-10-15

PL

Resepti

Hydrex semi 25 mg, Hydrex 50 mg tabletti SPC 2018-10-15

PL

Resepti

Imatinib Fresenius Kabi 100 mg, 400 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-05-13

PL

Resepti

Imatinib Koanaa 100 mg, 400 mg tabletti SPC 2018-03-05

PL

Resepti

Imatinib Mylan 100 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-08-08

PL

Resepti

Imatinib Mylan 400 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-08-08

PL

Resepti/itsehoito

Imocur 2 mg kapseli SPC 2019-07-29

PL

Resepti

Ismox Depot 40 mg depottabletti SPC 2018-12-19

PL

Resepti

Isoptin Retard 120 mg ja 240 mg depottabletit SPC 2016-11-15

PL

Resepti

Ixel 25 mg kapseli SPC 2019-08-29

PL

Resepti

Ixel 50 mg kapseli SPC 2019-08-29

PL

Resepti

Kefalex 500 mg ja 750 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2016-12-15

PL

Resepti

Kefalex 750 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2012-03-13

PL

Resepti

Kefexin 250, 500, 750 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2018-05-14

PL

Resepti

Ketesse 25 mg oraaliliuos annospussi SPC 2017-10-09.doc

PL

Resepti

Ketipinor 25, 100, 200, 300 mg tabletti SPC 2018-07-12

PL

Itsehoito

Ketorin 25 mg tabletti SPC 2019-08-19

PL

Resepti

Klacid 250 mg, 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2018-10-31

PL

Resepti

Klacid 50 mg-ml rakeet oraalisuspensiota varten SPC 2018-10-31

PL

Resepti

Klacid OD 500 mg säädellysti vapauttava tabletti SPC 2018-10-31

PL

Resepti

Klotriptyl, Klotriptyl mite tabletti SPC 2019-03-04

PL

Resepti

Klotriptyl, Klotriptyl mite tabletti SPC 2019-03-04

PL

Resepti

Kosidina 75 mikrog-20 mikrog tabletti SPC 2018-12-10

PL

Resepti

Kosidina 75 mikrog-30 mikrog tabletti SPC 2018-12-10

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  |  Seuraavat 30   >