Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 511 - 540 kokonaismäärästä 641
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Simvastatin Actavis 80 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2018-05-21

PL

Resepti

Sinafex 30 mg, 60 mg, 90 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-02-08

PL

Resepti

Sitavig 50 mg bukkaalitabletti, kiinnittyvä SPC 2018-01-23

PL

Resepti

Slinda 4 mg kalvopäällysteinen tabletti SPC 2020-01-27.doc

PL

Resepti

Solifenacin Krka 5 mg, 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2017-11-15

PL

Resepti

Solifenacin ratiopharm 5 mg, 10 mg tabletti SPC 2019-06-03

PL

Resepti

Solomet Depot 40 mg-ml injektioneste SPC 2018-09-24

PL

Resepti

Solomet Depot C. Bupivacain. Hydrochlori. 40 mg-ml + 5 mg-ml injektioneste SPC 2019-10-24

PL

Resepti

Somac 20 mg enterotabletti SPC 2019-06-20

PL

Resepti

Somac 40 mg enterotabletti SPC 2019-06-20

PL

Resepti

Somadril Comp tabletti SPC 2006-07-03

PL

Resepti

Sotalol Mylan (ent. Sotalol Merck NM) 160 mg tabletti SPC 2017-06-15

PL

Resepti

Sotalol Mylan (ent. Sotalol Merck NM) 80 mg tabletti SPC 2017-06-15

PL

Resepti

Spasmo-lyt plus 20 mg tabletti, päällystetty SPC 2020-06-09 Uusi

PL

Resepti

Spirix 25, 50 mg tabletti SPC 2016-03-31

PL

Resepti

Spironolactone Mylan 25 mg, 50 mg, 100 mg tabletti SPC 2018-10-30.doc

PL

Itsehoito

Sprintafen 25 mg rakeet SPC 2019-12-12

PL

Resepti

Stefaminelle 0,02 mg-3 mg kalvopäällysteiset tabletit SPC 2018-12-05

PL

Resepti

Subutex 2 mg, 8 mg resoribletti SPC 2019-02-09

PL

Resepti

Sunitinib Mylan 12.5 mg, 25 mg, 37.5 mg, 50 mg kapseli, kova SPC 2019-09-12

PL

Resepti

Sunitinib ratiopharm 12.5 mg, 25 mg, 37.5 mg, 50 mg kapseli, kova SPC 2019-12-17

PL

Resepti

Sunitinib Sandoz 12.5 mg, 25 mg, 37.5 mg, 50 mg kapseli, kova SPC 2019-09-30

PL

Resepti

Sunitinib Stada 12.5 mg, 25 mg, 50 mg kapseli, kova SPC 2019-08-28

PL

Resepti

Symbicort 160-4.5 mikrog inhalaatiosumute SPC 2018-05-31

PL

Resepti

Tadalafil ratiopharm 10 mg tabletti SPC 2018-04-05

PL

Resepti

Tadalafil ratiopharm 20 mg tabletti SPC 2018-04-05

PL

Resepti

Tadalafil ratiopharm 5 mg tabletti SPC 2017-11-27

PL

Resepti

Tadalafil Sandoz 2.5 mg, 5 mg, 10 mg ja 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-02-19 Uusi

PL

Resepti

Tadex 10 mg ja 20 mg tabletti SPC 2018-03-26

PL

Resepti

Tamofen 10 mg tabletti SPC 2013-09-23

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  |  Seuraavat 30   >