Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 331 - 360 kokonaismäärästä 608
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Moxifloxacin SanoSwiss 400 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-12-02

PL

Resepti

Moxifloxacin Stada 400 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-12-01

PL

Resepti

Moxonidin ratiopharm 0.2 mg, 0.4 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-07-13 Uusi

PL

Resepti

Moxonidin Stada 0,2 mg, 0,4 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-07-21

PL

Itsehoito

Mucoratio 200 mg poretabletti SPC 2020-08-18

PL

Resepti/itsehoito

Mucoratio 600 mg poretabletti SPC 2020-08-18

PL

Resepti/itsehoito

Mucovin 0.8 mg-ml oraaliliuos SPC 2021-09-01

PL

Resepti

Myastad 180 mg, 360 mg enterotabletti SPC 2022-07-18 Uusi

PL

Resepti

Mycophenolate Mofetil Accord 250 mg kapseli, kova SPC 2022-08-12 Uusi

PL

Resepti

Mycophenolate Mofetil Accord 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-06-16 Uusi

PL

Resepti

Mycophenolate mofetil Orion 500 mg tabletti SPC 2015-04-10

PL

Resepti

Mycophenolate mofetil Sandoz 500 mg kalvopäällysteinen tabletti valmisteyhteenveto 2021-06-11

PL

Resepti

Myfortic 180 360 mg enterotabletti SPC 2021-11-15

PL

Resepti

Nalgesin 220 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-02-14

PL

Resepti

Naprometin 500 mg tabletti SPC 2022-04-07

PL

Resepti

Naproxen Krka 550 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-04-08 Uusi

PL

Resepti

Naproxen Mylan 500 mg tabletti SPC 2020-10-16

PL

Resepti

Naproxen Orion 250 mg, 500 mg tabletti SPC 2021-11-04

PL

Resepti

Natrilix 2.5 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-12-21

PL

Resepti

Natrilix Retard 1.5 mg depottabletti SPC 2021-11-24

PL

Resepti

Nebivolol Orion 5 mg tabletti SPC 2020-09-09

PL

Resepti/itsehoito

Nefoxef 120 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-09-21

PL

Itsehoito

Neurobion forte tabletti, päällystetty SPC 2022-01-22

PL

Resepti

Neurotol slow 100 mg, 200 mg, 300 mg tabletti SPC 2022-01-31

PL

Resepti

Nifedipin Alternova 30 mg, 60 mg depottabletti SPC 2022-01-04

PL

Resepti

Nimotop 30 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-06-01

PL

Resepti

Nomigrin 85 mg-500 mg tabletti SPC 2022-06-13

PL

Resepti

Norlevo 1,5 mg tabletti, SPC 2021-09-10

PL

Resepti

Norspan 15 mikrog-tunti, 25 mikrog-tunti, 30 mikrog-tunti, 40 mikrog-tunti depotlaastari SPC 2021-09-15

PL

Resepti

Norspan 5 mikrog-tunti, 10 mikrog-tunti, 20 mikrog-tunti depotlaastari SPC 2021-09-15

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  |  Seuraavat 30   >