Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 331 - 360 kokonaismäärästä 657
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Marvelon tabletti SPC 2018-12-07

PL

Itsehoito

Medipekt 8 mg tabletti SPC 2016-02-09

PL

Resepti

Meliane tabletti, päällystetty SPC 2018-11-07

PL

Resepti

Melphalan Macure 50 mg injektio-/infuusiokuiva-aine ja liuotin, liuos SPC 2019-10-17 Uusi

PL

Resepti

Melphalan Medac 50 mg, injektio-infuusiokuiva-aine, SPC 2019-10-04.doc

PL

Resepti

Mercilon tabletti SPC 2018-12-07

PL

Resepti

Mesalazin Orion 500 mg enterotabletti SPC 2019-09-19

PL

Resepti

Mestinon 10, 60 mg tabletti SPC 2018-11-27

PL

Resepti

Metadon Abcur 10 mg tabletti SPC 2019-02-12

PL

Resepti

Metadon Abcur 20 mg tabletti SPC 2019-02-12

PL

Resepti

Metadon Abcur 40 mg SPC 2019-02-12

PL

Resepti

Metadon Abcur 5 mg tabletti SPC 2019-02-12

PL

Resepti

Metadon Abcur Ab 20 mg, 40 mg tabletti SPC 2018-05-07.doc

PL

Resepti

Metadon Abcur Ab 5 mg, 10 mg tabletti SPC 2018-05-07.doc

PL

Resepti

Metforem 1 g tabletti SPC 2016-11-11

PL

Resepti

Metformin Actavis 500, 850 mg tabletti SPC 2017-05-22

PL

Resepti

Metformin Mylan 500, 850, 1000 mg tabletti SPC 2017-08-02

PL

Resepti

Metformin Orion 500 mg, 750 mg, 1000 mg depottabletti SPC 2018-04-30

PL

Resepti

Metformin Stada 1000 mg tabletti SPC 2017-01-18

PL

Resepti

Metformin Vitabalans 500 mg, 1000 mg tabletti SPC 2017-03-10

PL

Resepti

Methylphenidate Sandoz 18, 36, 54 mg depottabletti SPC 2019-04-30

PL

Resepti

Methylphenidate Sandoz 27 mg depottabletti SPC 2019-04-30

PL

Resepti

Metomylan 23.75 mg, 47.5 mg, 95 mg ja 190 mg depottabletti SPC 2019-11-18 Uusi

PL

Resepti

Metoprolol Orion 23,75 mg, 47,5 mg, 95mg, 190 mg depottabletti SPC 2018-03-09

PL

Resepti

Metoprolol ratiopharm 23.75, 47.5, 95 ja 190 mg depottabletti SPC 2014-09-10

PL

Resepti

Microluton 30 mikrog tabletti SPC 2018-11-07

PL

Resepti

Midiana (ent. Ethinylestradiol-Drospirenone Richter) 0.03 mg - 3 mg tabletti SPC 2019-06-12

PL

Resepti

Mifegyne 200 mg tabletti SPC 2019-02-08

PL

Resepti

Mifepristone Linepharma 200 mg tabletti SPC 2018-07-10

PL

Resepti

Miglustat Accord 100 mg kapseli, kova SPC 2018-10-29

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  |  Seuraavat 30   >