Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 151 - 180 kokonaismäärästä 617
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Desogestrel Stada 75 mikrog tabletti SPC 2021-11-22

PL

Resepti

Diane Nova 2mg-35mikrog tabletti SPC 2022-11-09

PL

Resepti

Diapam 2 mg, 5 mg, 10 mg tabletti SPC 2021-02-04

PL

Resepti

Dienogest Besins 2 mg tabletti SPC 2022-07-06

PL

Resepti

Dienogest Stragen 2 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-07-12

PL

Resepti

Dienorette 2 mg-0,03 mg kalvopäällysteiset tabletit SPC 2022-11-07

PL

Resepti

Digoxin Orion 0.25 mg, Digoxin Orion Semi 0.125 mg, Digoxin Orion Mite 0.0625 mg tabletti SPC 2019-09-20

PL

Resepti

Dimethyl fumarate Hexal 120 mg, 240 mg enterokapseli, kova SPC 2023-09-20 Uusi

PL

Resepti

Dimethyl fumarate ratiopharm GmbH 120 mg, 240 mg enterokapseli, kova SPC 2023-07-21 Uusi

PL

Resepti

Dimethyl fumarate STADA 120 mg, 240 mg enterokapseli, kova SPC 2023-01-18

PL

Resepti

Dimetylfumarat Avansor 120 mg, 240 mg enterokapseli, kova SPC 2023-02-20

PL

Resepti

Ditrim duplo 160 mg - 500 mg tabletti SPC 2021-07-12

PL

Resepti

Diza 0.02 - 3 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-12-07

PL

Resepti

Dizmine (28) tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2023-02-16

PL

Resepti

Dizminelle 0,02 mg-3 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-09-20

PL

Resepti

Doxitin100 mg tabletti SPC 2022-07-05

PL

Resepti

Doxitin150 mg tabletti SPC 2022-07-05

PL

Resepti

Drospin Midas 3 mg - 0,03 mg tabletti SPC 2015-06-15

PL

Resepti

Duloxetine Accord 30 mg, 60 mg enterokapseli, kova SPC 2022-10-26

PL

Resepti

Duloxetine Accordpharma 20 mg, 40 mg enterokapseli, kova SPC 2022-01-11

PL

Resepti

Efexor Depot 37,5 mg, 75 mg, 150 mg depotkapseli, kova SPC 2023-04-25 Uusi

PL

Resepti

Eldepryl 5 mg, 10 mg tabletti SPC 2023-05-17

PL

Itsehoito

Emgesan 250 mg tabletit SPC 2023-05-19

PL

Resepti

Enalapril Vitabalans 5 mg, 10 mg 20 mg tabletti SPC 2021-03-26

PL

Resepti

Enalapril-Lercanidipine Krka 10 mg-10 mg tabletti kalvopäällysteinen SPC 2022-04-01

PL

Resepti

Enalapril-Lercanidipine Krka 20 mg-10 mg tabletti kalvopäällysteinen SPC 2022-04-01

PL

Resepti

Endovelle 2 mg tabletit SPC 2022-05-04

PL

Resepti

Equasym Retard 10 mg, 20 mg, 30 mg, 40 mg, 50 mg, 60 mg depotkapseli, kova SPC 2023-03-28

PL

Resepti

Equasym Retard 10 mg, 20 mg, 30 mg, 40 mg, 50 mg, 60 mg depotkapseli, kova SPC 2023-03-28

PL

Resepti

Erdopect 300 mg kapseli, kova SPC 2021-08-20

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  |  Seuraavat 30   >