Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 151 - 180 kokonaismäärästä 641
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Comfora 595 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2018-10-11

PL

Resepti

Concerta 18, 27, 36, 54 mg depottabletti SPC 2019-10-07

PL

Resepti

Cordarone 100 mg, 200 mg tabletti SPC 2020-06-16.doc

PL

Resepti

Cyklokapron 500 mg tabletti SPC 2020-04-02

PL

Resepti

Cypretyl 2mg 35 mikrog tabletti päällystetty SPC 2020-06-10.doc

PL

Resepti

Daisynelle 150 mikrog-20 mikrog, 150 mikrog-30 mikrog tabletti SPC 2018-12-13

PL

Resepti

Darunavir Accord 400 mg, 800 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-01-21

PL

Resepti

Darunavir Accord 600 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-01-28

PL

Resepti

Darunavir Medical Valley 400 mg, 800 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2018-09-20

PL

Resepti

Darunavir Medical Valley 600 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2018-09-20

PL

Resepti

Deferasirox Stada 90 mg, 180 mg, 360 mg kalvopäällysteinen tabletti SPC 2020-01-21.doc

PL

Resepti

Delamonie 75 mikrogrammaa kalvopäällysteiset tabletit SPC 2019-08-15.docx

PL

Resepti

Denise 150-20 mikrog tabletti SPC 2018-12-13

PL

Resepti

Deprakine 300, 500 mg enterotabletti SPC 2020-03-25

PL

Resepti

Desirett 75 mikrog tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-10-01.doc

PL

Resepti

Desogestrel ratiopharm 75 mikrog tabletti SPC 2020-04-02

PL

Resepti

Desogestrel Sandoz tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-08-15.doc

PL

Resepti

Desogestrel Stada 75 mikrog tabletit SPC 2020-03-31

PL

Resepti

Diane Nova 2mg-35mikrog tabletti SPC 2020-06-10.docx

PL

Resepti

Diapam 2, 5, 10 mg tabletti SPC 2018-06-18

PL

Resepti

Diasectral 200 mg tabletti SPC 2019-04-10

PL

Resepti

Dienorette 2 mg-0,03 mg kalvopäällysteiset tabletit SPC 2019-03-05.doc

PL

Resepti

Digoxin Orion 0.25 mg, Digoxin Orion Semi 0.125 mg, Digoxin Orion Mite 0.0625 mg tabletti SPC 2019-09-20

PL

Resepti

Dilzem 240 mg ja 300 mg depotkapselit SPC 2018-06-01

PL

Itsehoito

Disflatyl 40 mg purutabletti SPC 2018-08-22

PL

Resepti

Ditrim Duplo tabletti SPC 2020-03-26

PL

Resepti

Diza 0.02 - 3 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-02-25

PL

Resepti

Dizmine (28) tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-10-04.docx

PL

Resepti

Dizminelle 0.02mg-3mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-03-11

PL

Resepti

Docetaxel Actavis 20 mg-ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten SPC 2019-04-18

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  |  Seuraavat 30   >