Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 121 - 150 kokonaismäärästä 641
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Cardiol 12.5mg, 25mg tabletti SPC 2017-06-22

PL

Resepti

Cardizem Retard 90, 120, 180 mg depottabletti SPC 2020-03-20

PL

Resepti

Carvedilol Hexal 3.125 mg, 6.25 mg, 12.5 mg, 25 mg, 50 mg tabletti SPC 2020-03-17 Uusi

PL

Resepti

Carvedilol Orion 6,25mg 12,5mg 25 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2017-07-12.docx

PL

Resepti

Carvedilol STADA 3,125 mg, 6,25 mg, 12,5 mg ja 25 mg tabletti SPC 2019-11-29

PL

Resepti

Carveratio 6,25 mg, 12,5 mg, 25 mg tabletti SPC 2019-10-02

PL

Resepti

Casodex 150 mg tabletti SPC 2017-04-04

PL

Resepti

Casodex 50 mg tabletti SPC 2017-04-04

PL

Resepti

Catapresan 150 mikrog tabletti SPC 2018-04-09

PL

Resepti

Celebra 100 mg, 200 mg kapseli, kova SPC 2019-09-05

PL

Resepti

Celecoxib Krka 100 mg ja 200 mg kapseli, kova SPC 2018-07-02

PL

Resepti

Celecoxib Orion 100 mg, 200 mg kapseli, kova SPC 2017-11-15

PL

Resepti

Celecoxib Pfizer 100 mg, 200 mg kapseli, kova SPC 2019-09-05

PL

Resepti

Celecoxib STADA 100mg, 200 mg kapseli, kova SPC 2019-11-25.docx

PL

Resepti

Cemisiana 0.03 mg - 2 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-04-08

PL

Resepti

Cerazette 75 mikrog tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-12-10

PL

Resepti

Cetraxal 2 mg_ml korvatipat, liuos, kerta-annospakkaus SPC 2019-02-20

PL

Resepti

Cetraxal Comp 3 mg-ml + 0.25 mg-ml korvatipat, liuos, kerta-annospakkaus SPC 2019-05-10

PL

Resepti

Cetraxal Comp 3mg-ml+0.25mg-ml korvatipat, liuos SPC 2019-10-21

PL

Resepti

Ciprofloxacin Krka 250 mg, 500 mg, 750 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-10-11

PL

Resepti

Ciprofloxacin Orion 250 mg, 500 mg, 750 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-06-04.doc Uusi

PL

Resepti

Clamycinstad 250 mg tabletti SPC 2003-05-12

PL

Resepti

Clamycinstad 500 mg tabletti SPC 2003-05-12

PL

Resepti

Clarithromycin Accord 250 mg, 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2018-11-14

PL

Resepti

Clarithromycin Krka 250 mg, 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-07-17

PL

Resepti

Clarium 200 mg depotkapseli, kova SPC 2018-03-29

PL

Resepti

Cleodette 0,02 mg-3 mg tabletti SPC 2018-11-26

PL

Resepti

Cleonita 0,02 mg-3 mg tabletti SPC 2018-11-26

PL

Resepti

Cleosensa 0,03 mg-3 mg tabletti SPC 2018-11-26

PL

Resepti

Clozapine Accord 25,100 ja 200 mg tabletti SPC 2018-11-05

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  |  Seuraavat 30   >